logo

Aanvraag erkenning als Opleidingscentrum SOG

Aanvragen van erkenning als Opleidingscentrum SOG

Om voor erkenning als Opleidingscentrum SOG in aanmerking te komen dient de onderneming minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • heeft aantoonbare ervaring op het gebied van veiligheidsopleidingen
  • is niet direct of indirect betrokken bij of oefent zeggenschap uit over een andere onderneming indien deze onderneming examinering en/of daaraan gerelateerde producten voor de SOG-kwalificaties verzorgt.
  • voldoet aan de overige voorwaarden zoals opgenomen in het VCA Infra Handboek Opleidingscentrum SOG (handboek is op te vragen via opleiders@vcainfra.nl.)

 

De kosten voor de initiële audit bedragen als volgt:

Initiële erkenning als Opleidingscentrum SOG: € 1.300,00 excl. btw (incl. 1 kwalificatie), welke voorafgaand aan de audit moet zijn voldaan.
Per kandidaat is een afdracht verschuldigd van € 7,50.

Per aanvullende kwalificatie volgt een meerprijs.

Het aanvragen van erkenning kan alleen door het aanvraagformulier te mailen naar opleiders@vcainfra.nl

 

Informatie voor interne inhoudelijke voorbereiding audit

 

BVL-VVL-H

Gasmeten

Vorkheftruck

Werken als buitenwacht (mangatwacht)

Werken met een hoogwerker voor categorie 1B, 3A en 3B

Werken aan flensverbindingen en werken aan flensverbindingen volgens protocol

Werken met twin ferrule fittingen

Werken met onafhankelijke adembescherming

Werken met een roterende en/of starre verreiker voor heffen; Werken met een roterende en/of starre verreiker voor heffen en hoogwerken; Werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen