logo

Nieuws VCA Examenbank

Nieuws uit de Waarborgcommissie

  Algemeen (voor alle kwalificaties) Er worden centrale examinatortoetsen ontwikkeld, het inzetten hiervan loopt parallel met de centrale registratieprocedure van examinatoren. Het gaat om toetsen voor examinatoren van de kwalificaties: Onafhankelijke adembescherming, Werken aan flensverbindingen (Pr en T&T), Twin ferrule fittingen, Verreiker en Vorkheftruck. De toetsen zullen in de loop van 2017 en 1e kwart
Lees meer

Besluiten overleg waarborgcommissie VVL

De waarborgcommissie VVL heeft op 11 april overleg gevoerd. De besluiten die tijdens dit overleg zijn genomen worden hieronder toegelicht. Voor een grote groep uit de markt blijkt het huidige BVL een te zware kwalificatie te zijn.
Lees meer

Nieuw ETT document en toetsmatrijzen gepubliceerd

Op basis van de ontwikkeling van een toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (ETT) is een nieuw ETT document beschikbaar gekomen.
Lees meer

Jeannette Schuddeboom nieuwe manager VCA

Per 1 januari 2017 heeft Jeannette Schuddeboom het stokje van Kees Boonman overgenomen.
Lees meer

Gebruik vrijstellingen SOG-kwalificaties

In januari dit jaar heeft de Waarborgcommissie op de website een overzicht gepubliceerd met ‘Vrijstellingen voor SOG opleidingen’. We ontvangen nu signalen dat opleiders opdrachtgevers adviseren om deze equivalent verklaarde opleidingen of diploma’s in te zetten in plaats van de SOG petrochemie-examens.
Lees meer

Documenten en proefexamens nieuwe eind- en toetstermen VCA beschikbaar

Per 1 september 2017 (Nederland) of per 1 januari 2018 (België) worden de VCA-examens gebaseerd op nieuwe eind- en toetstermen.
Lees meer

Gewijzigde examendocumenten SOG

Per 1 januari 2017 gelden een aantal gewijzigde examendocumenten voor de volgende kwalificaties.
Lees meer

Aanvulling examendocumenten Gasmeten

Op 29 september jl. zijn de examendocumenten voor de vernieuwde examens Gasmeten gepubliceerd. Het specificatieblad en de toelichting zijn gewijzigd.
Lees meer

Wijziging UVE Vorkheftruck

Met ingang van 1 januari 2017 zal een aanpassing worden doorgevoerd in het UVE van Vorkheftruck.
Lees meer