logo

Nieuws VCA Infra

Jeannette Schuddeboom nieuwe manager VCA

Per 1 januari 2017 heeft Jeannette Schuddeboom het stokje van Kees Boonman overgenomen. Jeannette heeft bij verschillende werkgevers gewerkt en jarenlange ervaring in projectmanagement (o.a. Arcadis) en onderwijs (o.a. Universiteit Twente). De laatste jaren is Jeannette werkzaam geweest bij de Haagse Hogeschool in het veld van Integrale Veiligheid. Jeannette zal zowel verantwoordelijk zijn voor VCA Infra als VCA Exam
Lees meer

Aantal kandidaten SSVV Opleidingengids 2016

In 2016 hebben in totaal 20.379 kandidaten deelgenomen aan een theorie-examen en 22.198 kandidaten aan een praktijkexamen uit de SSVV Opleidingengids C-categorie.
Lees meer

Aantal kandidaten B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU 2016

In 2016 zijn in totaal 182.502 kandidaten geëxamineerd voor een diploma B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU.
Lees meer

Nederlandse VCA exameninstellingen in België

Steeds meer exameninstellingen nemen examens af in België. Hierbij wil VCA Infra alle exameninstellingen nogmaals met klem benadrukken dat de examens volgens de hieronder beschreven regels moeten plaatsvinden. Nederlandse VCA exameninstellingen in België (en vice versa ) mogen examineren indien het gaat om een groep mensen waarvan het de bedoeling is dat zij in Nederland gaan werken. Immers ze worden geëxamineerd met
Lees meer

Erkende opleidingscentra SOG

In het eerste kwartaal van 2016 heeft SSVV besloten om de kwaliteit van de SOG-opleiders te borgen middels het verstrekken van een erkenning als Opleidingscentrum SOG. Deze erkenning kan een opleider verkrijgen nadat voldaan is aan diverse criteria die worden gecontroleerd door inzet van een jaarlijkse audit. Het doorvoeren van deze erkenningen zal gefaseerd gebeuren, op basis van de diverse SOG-kwalificaties. De eer
Lees meer

Jaarlijkse audit Examencentra VCA/SOG

De jaarlijkse audits zijn voor 2016 afgerond. We constateren dat de audits prima zijn verlopen en er geen generieke aandachtspunten zijn gevonden. De examencentra hebben goede opvolging gegeven aan verbeterpunten uit 2015, waarmee de focus verschuift naar specifieke details die per examencentrum kunnen verschillen. Dit jaar hebben er twee erkenningsaudits plaatsgevonden bij nieuwe examencentra. Zowel VCA Nivo als Cer
Lees meer

Erkenning opleiders

Tot op heden stelden SSVV en VCA Infra alleen eisen aan examenbureaus. SSVV heeft besloten om ook kwaliteitseisen aan SOG opleiders te stellen.
Lees meer

Erkenning SOG kwalificatie

VCA Infra let op de volgende punten bij een erkenning voor een SOG kwalificatie: Theorie: – Instructie door de examinator – Observatie door de examinator – Inrichting CBT lokaal – Algehele examenconditie (bijv. ruimte, geluidsoverlast, afleiding, les materiaal in de ruimte enz.) – Naleving van het VCA Infra Handboek Praktijk: – Vakinhoudelijkheid kwalificatie – WBC lid kijkt
Lees meer

Training examinatoren SOG

De afgelopen periode zijn de voor training SOG examinator opgaven binnen gekomen vanuit diverse SOG Opleiders. Omdat de verantwoording, erkenning en registratie van de examinatoren volledig bij de Examencentra SOG is ondergebracht, dient de aanmelding te geschieden vanuit het examencentrum. Om misverstanden te voorkomen zal VCA Infra het aanmeldingsformulier op de site, achter de portal voor examencentra plaatsen.
Lees meer