Arabisch sprekende kandidaten

We verzoeken alle kandidaten die overwegen om te kiezen voor een examen in het Arabisch om eerst het proefexamen Arabisch te maken. De reden hiervoor is dat het examen is geschreven in het Modern Standaard Arabisch, de schrijftaal in de Arabische wereld. En dat is de juiste keuze. Maar men spreekt dat nergens, men spreekt het landsdialect. En op de werkvloer worden veelal Engelse en Franse termen gebruikt voor instrumenten en processen. Dan zijn de Arabische termen onbekend voor de kandidaten die de test in Nederland doen. Daarnaast is er een behoorlijk onderwijsniveau nodig voor het lezen van het Modern Standaard Arabisch die pas op school wordt aangeleerd.

De vertalingen van de Arabische items zijn overigens door verschillende partijen na vertaling nogmaals gecontroleerd: op spelling, op grammatica, op (on)zorgvuldigheid en op leesbaarheid.  Er zijn geen fouten gevonden.

Mocht men het proefexamen lastig vinden dan raden wij de Arabisch sprekende kandidaten aan om een moderne Europese taal te kiezen zoals het Engels.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving