VCA – Welke diploma’s heeft u nodig?

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Toetsing door: Exameninstelling Geldigheid: 10 jaar VCA logo: Ja
Als gelijkwaardig geaccepteerd:
– MVK/HV (op voorwaarde dat men het vak praktiseert)

– Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk (mits de werkgever in de risicobeheersing (RI&E, taakrisico-analyse of VGM-plan) rekening houdt met verschillen in regelgeving, taal en cultuur tussen het land waar het diploma is behaald en waar gaat worden gewerkt).

VCA-ETT 2017-Examen

VCA-ETT 2017-Opleiding

Toetsmatrijs NL

Toetsmatrijs andere talen

Taxonomie

 

Functie Benodigd diploma

(Door SSVV) erkend gelijkwaardig attest / certificaat, met link naar erkende gelijkwaardige documenten)

Operationeel medewerker Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Toetsing door: Exameninstelling Geldigheid: 10 jaar VCA logo: Ja
Als gelijkwaardig geaccepteerd:
– MVK/HV (op voorwaarde dat men het vak praktiseert)

– Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk (mits de werkgever in de risicobeheersing (RI&E, taakrisico-analyse of VGM-plan) rekening houdt met verschillen in regelgeving, taal en cultuur tussen het land waar het diploma is behaald en waar gaat worden gewerkt).

VCA-ETT 2017-Examen

VCA-ETT 2017-Opleiding

Toetsmatrijs NL

Toetsmatrijs andere talen

Taxonomie

 

Functie Benodigd diploma

(Door SSVV) erkend gelijkwaardig attest / certificaat, met link naar erkende gelijkwaardige documenten)

Operationeel leidinggevende Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)
Toetsing door: Exameninstelling Geldigheid: 10 jaar VCA logo: Ja
Als gelijkwaardig geaccepteerd:
– MVK/HVK*

– Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk.* Op voorwaarde dat men het vak praktiseert.

VCA-ETT 2017-Examen

VCA-ETT 2017-Opleiding

Toetsmatrijs NL

Toetsmatrijs ENG

Taxonomie

 

Functie Benodigd diploma

(Door SSVV) erkend gelijkwaardig attest / certificaat, met link naar erkende gelijkwaardige documenten)

Intercedenten
Leidinggevenden uitzendorganisaties
(die personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven)
Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)
Informatie VCA-ETT

Wijzigingen examens VCA per 1 september 2017 (Nederland) of 1 januari 2018 (België)

 1. Regulier examen of voorleesexamen
 2. Standaardtalen en talen op aanvraag
 3. Nieuwe vraagvormen in examens VCA
 4. Cesuur en deelscores
 5. Toetsmatrijzen
 6. Inzage
 7. Tips voor opleiders en docenten

1. Regulier examen of voorleesexamen

Er zijn twee typen examens voor B-VCA:

 • Het reguliere examen (60 minuten)
 • Het voorleesexamen met Readspeaker (75 minuten)

Sinds 1 september 2017 zijn er geen papieren VCA-examens meer beschikbaar in Nederland.

De aanmelding voor een examen doet u via een erkend examencentrum.

Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen door op een knop te klikken. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is, zijn: Litouws en Bulgaars.

Hierbij een overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker.

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen
Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
Matrix Alles. (De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
Multiple response Alles.
Multiple choice Alles.

Voor VOL en VIL is geen voorleesexamen mogelijk.

 

2. Standaardtalen en talen op aanvraag

Een overzicht van de standaardtalen, talen op aanvraag en de talen van voorleesexamens, is te vinden bij de veelgestelde vragen.

3. Nieuwe vraagvormen in examens VCA

In de VCA-examens die per 1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) worden afgenomen, komen vraagvormen voor die eerder niet voorkwamen:

  • De meervoudig-antwoordvraag

De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

  • De matrixvraag

De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.

  • De rangschikvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.

  • De koppel- of matchingvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.

  • Vragen met situatieschets in afbeelding

In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.
In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.

Het VCA-stelsel heeft tot doel om het veilig werken te bevorderen. Opleiders hebben hier een belangrijke rol in. Opleiden is niet een examentraining. Om deze redenen wordt er slechts een proefexamen beschikbaar gesteld. Het doel van het proefexamen is dat kandidaten kunnen oefenen met nieuwe vraagvormen. Alle nieuwe vraagvormen komen voor in dit proefexamen.

4. Cesuur en deelscores

Cesuur examen VCA
De cesuur is voor Nederland per 1 september 2017 aangepast. De cesuur is aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt verrekend in de cesuur, is de cesuur aangepast. In de toetsmatrijzen is aangegeven vanaf hoeveel punten een kandidaat een voldoende scoort.

Deelscores examens VCA
Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt gewerkt met deelscores. Dat geldt voor onderstaande vraagvormen:

 • Meervoudig-antwoordvraag
 • Matrixvraag

Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore.

 • Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 25 punten behalen per goed antwoord.
 • Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 33 punten behalen per goed antwoord.
 • Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de proportie af, met een ondergrens van

De kandidaat kan dus nooit negatief scoren.

Voor ranking en matching wordt niet met deelscores gewerkt, omdat daar de onderlinge afhankelijkheid tussen de antwoorden heel hoog is (een fout in het ordenen van een procedure = een onjuiste procedure).

5. Toetsmatrijzen

Op basis van de ontwikkeling van een toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (ETT) is een nieuw ETT-document beschikbaar gekomen. In het document VCA-ETT 2017-Opleiding met wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in kleur:

 • De rode opmerkingen zijn wijzigingen t.o.v. de versie VCA-ETT 2017-Opleiding die al op de website stond
 • De groene opmerkingen zijn toevoegingen aan de versie van de huidige 2016 ETT

In het document VCA-ETT 2017-Opleiding zijn de wijzigingen doorgevoerd, maar niet aangegeven.

De vertalingen van het document met wijzigingen in Engels, Duits en Frans staan op de website.

Een toelichting op de nieuwe ETT is te bestellen via de website van de SSVV.

Tot slot zijn de toetsmatrijzen VCA-Basis, VCA-VOL en VIL-VCU, die vanaf
1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) van kracht zijn, gepubliceerd.

6. Inzage

Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, per hoofdstuk te zien hoeveel procent van de vragen ze in dat betreffende hoofdstuk goed hadden. Dan kunnen ze, als ze niet geslaagd zijn, zich op de hoofdstukken richten die ze minder goed gedaan hebben. Het is per hoofdstuk en niet per eind- of toetsterm. Er zijn 4 hoofdstukken. Op verzoek kan, via een examencentrum, een niet-geslaagde kandidaat in Amersfoort onder toezicht een inzage doen.

7. Tips voor opleiders en docenten

Aan het begin van de opleiding een taaltoets laten afleggen en, indien nodig, eerst zorgen dat kandidaten het vereiste taalniveau hebben. Zie ook: lezenenschrijven.nl
Het taalniveau van de examens is A2 qua zinsbouw en grammatica.
Door de technische termen scoort het examen uiteindelijk op B1.

 • Werken vanuit de toelichting op de eind- en toetstermen door het beschikbare materiaal om te zetten (website van de SSVV) in cursusmateriaal geschikt voor de doelgroep.
Eind- en toetstermen België

Huidige toetsmatrijzen

De toetsmatrijzen die gelden voor deze examens zijn de volgende:
Toetsmatrijs B-VCA-Basis.
Toetsmatrijs VCA-VOL.
Toetsmatrijs VIL-VCU.

VCA-examens in België worden tot 1 januari 2018 afgenomen volgens deze eind- en toetstermen.

Herziening eind- en toetstermen 2018

Per 1 januari 2018 zijn de VCA-examens gebaseerd op nieuwe eind- en toetstermen.

In versie 2.0 zijn wijzigingen aangegeven.
Rood: Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2.
Groen: Toevoegingen op versie 2.6 van de eind en toetstermen (april 2015).

 • VCA-ETT 2017-Examen: een overzicht van de nieuwe hoofdstukken, onderwerpen, eindtermen en toetstermen (versie 2.0).
 • VCA-ETT 2017-Opleiding: de inhoud uit het ‘examen-document’ uitgebreid met de aspecten en aandachtsbollen per toetsterm. Verder zijn in dit document nog twee overzichten opgenomen met de relatie tussen de nieuwe en de huidige toetstermen (versie 2.0).

 

Toelichting nieuwe eind- en toetstermen

Een toelichting op de nieuwe eind- en toetstermen (ETT) is te bestellen via de website van de SSVV.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving