VCA Examens

Centrale Examencommissie VCA
De Centrale Examencommissie VCA is, in opdracht van het CCvD-VCA (van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid), verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de in de Centrale Itembank opgenomen items, toetsmatrijzen en examens die moeten leiden tot het diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU en heeft daarvoor een Centrale Examencommissie VCA/VCU (CEV) ingesteld. U kunt uw vragen en opmerkingen aan de examencommissie versturen via info@vcainfra.nl onder vermelding van: CEV.

Download hier het reglement van de CEV (pdf)

 

Welke diploma’s heeft u nodig?

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Toetsing door: Exameninstelling Geldigheid: 10 jaar VCA logo: Ja
Als gelijkwaardig geaccepteerd:

– MVK/HV (de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist).

– Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk. Dit vraagt wel om oplettendheid bij de opdrachtgever/werkgever. De opdrachtgever/werkgever moet namelijk in de risicobeheersing (RI&E, taakrisico-analyse of VGM-plan) rekening houden met verschillen in regelgeving, taal en cultuur tussen het land (België / Duitsland) waar het diploma is behaald en het land (Nederland) waar gaat worden gewerkt.

Het examen Basisveiligheid VCA Groen:
Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat die willekeurig over het examen verdeeld zijn. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA examen. Het Basisveiligheid VCA groen examen is vooral bedoeld voor medewerkers in de groene sector die voor hun werkzaamheden in het bezit moeten zijn van het VCA certificaat.

 

VCA-ETT 2022 – Opleiding

Wijzigingen VCA – ETT 2022

VCA-ETT 2022 – Examen

 

VCA-ETT Examen (English)

VCA-ETT Examen (Deutsch)

VCA-ETT Examen (Français)

 

Toetsmatrijs NL

Toetsmatrijs andere talen

 

Functie

Benodigd diploma

(Door SSVV) erkend gelijkwaardig attest / certificaat, met link naar erkende gelijkwaardige documenten)

Operationeel medewerker Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Toetsing door: Exameninstelling Geldigheid: 10 jaar VCA logo: Ja
Als gelijkwaardig geaccepteerd:

– MVK/HV (de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist).

-Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk. Dit vraagt wel om oplettendheid bij de opdrachtgever/werkgever. De opdrachtgever/werkgever moet namelijk in de risicobeheersing (RI&E, taakrisico-analyse of VGM-plan) rekening houden met verschillen in regelgeving, taal en cultuur tussen het land (België / Duitsland) waar het diploma is behaald en het land (Nederland) waar gaat worden gewerkt.

VCA-ETT 2022 – Opleiding

Wijzigingen VCA – ETT 2022

VCA-ETT 2022 – Examen

 

VCA-ETT Examen (English)

VCA-ETT Examen (Deutsch)

VCA-ETT Examen (Français)

 

Wijzigingen VCA-ETT NL & BE (per 5 nov. 2018)

Toetsmatrijs NL

Toetsmatrijs andere talen

Taxonomie

 

Functie

Benodigd diploma

(Door SSVV) erkend gelijkwaardig attest / certificaat, met link naar erkende gelijkwaardige documenten)

Operationeel leidinggevende Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)
Toetsing door: Exameninstelling Geldigheid: 10 jaar VCA logo: Ja
Als gelijkwaardig geaccepteerd:

– MVK/HV (de houder van het diploma moet werken in een omgeving waar veilig werken wordt vereist).

-Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk. Dit vraagt wel om oplettendheid bij de opdrachtgever/werkgever. De opdrachtgever/werkgever moet namelijk in de risicobeheersing (RI&E, taakrisico-analyse of VGM-plan) rekening houden met verschillen in regelgeving, taal en cultuur tussen het land (België / Duitsland) waar het diploma is behaald en het land (Nederland) waar gaat worden gewerkt.

VCA-ETT 2022 – Opleiding

Wijzigingen VCA – ETT 2022

VCA-ETT 2022 – Examen

 

VCA-ETT Examen (English)

VCA-ETT Examen (Deutsch)

VCA-ETT Examen (Français)

 

Toetsmatrijs NL

Toetsmatrijs ENG

Taxonomie

 

Functie

Benodigd diploma

(Door SSVV) erkend gelijkwaardig attest / certificaat, met link naar erkende gelijkwaardige documenten)

Intercedenten
Leidinggevenden uitzendorganisaties
(die personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven)
Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)
Examenvormen, opbouw en feedback

Wijzigingen examens VCA per 1 september 2017 (Nederland) of 1 januari 2018 (België)

 1. Regulier examen of voorleesexamen
 2. Standaardtalen en talen op aanvraag
 3. Nieuwe vraagvormen in examens VCA
 4. Cesuur en deelscores
 5. Toetsmatrijzen
 6. Feedback op examen 
 7. Tips voor opleiders en docenten

1. Regulier examen of voorleesexamen

Er zijn twee typen examens voor B-VCA:

 • Het reguliere examen (60 minuten)
 • Het voorleesexamen met Readspeaker (75 minuten)

Sinds 1 september 2017 zijn er geen papieren VCA-examens meer beschikbaar in Nederland.

Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen door op een knop te klikken. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is, zijn: Litouws en Bulgaars.

Lees de instructie voor Readspeaker

Hierbij een overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker.

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen
Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
Matrix Alles. (De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
Multiple response Alles.
Multiple choice Alles.

Voor VOL en VIL is geen voorleesexamen mogelijk.

 

2. Standaardtalen en talen op aanvraag

Een overzicht van de standaardtalen, talen op aanvraag en de talen van voorleesexamens, is te vinden bij de veelgestelde vragen.

 

3. Nieuwe vraagvormen in examens VCA

In de VCA-examens die per 1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) worden afgenomen, komen vraagvormen voor die eerder niet voorkwamen:

  • De meervoudig-antwoordvraag

De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

  • De matrixvraag

De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.

  • De rangschikvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.

  • De koppel- of matchingvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.

  • Vragen met situatieschets in afbeelding

In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.

Het VCA-stelsel heeft tot doel om het veilig werken te bevorderen. Opleiders hebben hier een belangrijke rol in. Opleiden is niet een examentraining. Om deze redenen wordt er slechts een proefexamen beschikbaar gesteld. Het doel van het proefexamen is dat kandidaten kunnen oefenen met nieuwe vraagvormen. Alle nieuwe vraagvormen komen voor in dit proefexamen.

 

4. Cesuur en deelscores

Cesuur examen VCA
De cesuur is voor Nederland per 1 september 2017 aangepast. De cesuur is aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt verrekend in de cesuur, is de cesuur aangepast. In de toetsmatrijzen hierboven (per examen) is aangegeven vanaf hoeveel punten een kandidaat een voldoende scoort.

Deelscores examens VCA
Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt gewerkt met deelscores. Dat geldt voor onderstaande vraagvormen:

 • Meervoudig-antwoordvraag
 • Matrixvraag

Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore.

 • Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 25 punten behalen per goed antwoord.
 • Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kan de kandidaat 33 punten behalen per goed antwoord.
 • Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de proportie af, met een ondergrens van

De kandidaat kan dus nooit negatief scoren.

Voor ranking en matching wordt niet met deelscores gewerkt, omdat daar de onderlinge afhankelijkheid tussen de antwoorden heel hoog is (een fout in het ordenen van een procedure = een onjuiste procedure).

5. Toetsmatrijzen

Vanaf 5 november 2018 zijn de VCA-ETT aangepast. Het betreft slechts kleine wijzigingen. In het document VCA-ETT 2018-Opleiding (zie hierboven per VCA-examen) zijn de wijzigingen doorgevoerd, maar niet aangegeven. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in het document:  Wijzigingen VCA-ETT NL & BE (per 5 nov. 2018).

Een toelichting op de nieuwe ETT is te bestellen via de website van de SSVV.

Tot slot zijn de toetsmatrijzen VCA-Basis, VCA-VOL en VIL-VCU, die vanaf
1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) van kracht zijn, gepubliceerd.

6. Feedback op examen

Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, na het afsluiten van het examen de voorlopige uitslag in beeld. De kandidaat kan vervolgens ook de vragen die fout gemaakt zijn opnieuw inzien. Zie in deze uitleg hoe deze schermen eruitzien. Daarnaast kan een niet-geslaagde kandidaat op verzoek, via een examencentrum, onder toezicht in Amersfoort een inzage doen.

7. Tips voor opleiders en docenten

Aan het begin van de opleiding een taaltoets laten afleggen en, indien nodig, eerst zorgen dat kandidaten het vereiste taalniveau hebben. Zie ook: lezenenschrijven.nl
Het taalniveau van de examens is A2 qua zinsbouw en grammatica.
Door de technische termen scoort het examen uiteindelijk op B1.

 • Werken vanuit de toelichting op de eind- en toetstermen door het beschikbare materiaal om te zetten (website van de SSVV) in cursusmateriaal geschikt voor de doelgroep.
Begrippenlijst VCA

Wij doen ons best om het woordgebruik in het VCA-examen zo eenvoudig en helder mogelijk te houden. Maar om veilig en gezond te kunnen werken, moet een kandidaat aanwijzingen en instructies goed kunnen lezen en begrijpen. Daarom is het soms nodig om moeilijkere woorden te gebruiken in het examen. Hieronder staat in meerdere talen een overzicht van belangrijke vaktermen die kunnen voorkomen in de VCA-examens: de begrippenlijst.

Per 27-02-2020 zijn de begrippenlijsten gewijzigd.

 

Cijfers VCA

​Geslaagde kandidaten per kwartaal

Hieronder het overzicht van het aantal geslaagde kandidaten voor B-CVA, VOL-VCA en VIL-VCU

2021:

2022:

Klik hier voor overzichten met cijfers per taal en afnameland 2021

Klik hier voor overzichten met cijfers per taal en afnameland 2020
Klik hier voor overzichten met cijfers per taal en afnameland 2019


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving