SSVV Opleidingengids: Risicovolletaak per branche

Industrie en havenlogistieke sector

Deze SOG-kwalificatie bestaat uit vier gevaarlijke gasinstructies: zwavelwaterstof, koolmonoxide, waterstofcyanide en fluorwaterstof. De gasinstructies zijn op maat gemaakt voor werken op specifieke locaties.

Deltalinqs Training & Services beheert deze instructies. Een waarborgcommissie met leden uit de achterban van Deltalinqs bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de inhoud, doet de redactie van de toetsvragen en ziet erop toe dat licentiehouders de examinering integer uitvoeren.

Meer informatie is te vinden op de website van SSVV.

 

Installatiebranche

logo_uneto-vni

Atex opleiding Onderwerp
Reparatie en revisie van Ex-materieel kr apparatuur

Toelichting

Hierboven vindt u de opleidingen voor specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven. 

Bij het operationaliseren van de SSVV Opleidingengids wordt nauw samengewerkt tussen het Centraal College van Deskundigen VCA (Nederland) en het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (België). Daar waar mogelijk wordt getracht verdere harmonisatie van kwalificaties en onderlinge erkenning in Nederland en België te bewerkstelligen. Het Register Risicovolle Taken is te vinden op de website van BeSaCC.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving