SSVV Opleidingengids: Risicovolletaak per branche

De SSVV werkt met de SOG (SSVV Opleidingengids) aan het zo goed mogelijk beheersen van risico’s die zijn verbonden aan de uitvoering van specifieke risicovolle taken. Dit verkleint de kans op incidenten. Een overzicht van alle SSVV-kwalificaties is opgenomen in de SSVV Opleidingengids.

Binnen de petrochemie zijn er 16 SOG-kwalificaties waarvoor VCA Infra de verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van examendocumenten. Een overzicht van deze kwalificaties (en overige relevante informatie) staat onder SOG examen.

Ook de Generieke Poortinstructie, een initiatief van de leden van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’, maakt deel uit van de SOG.

Meer informatie over het totale aanbod aan opleidingen, instructies en trainingen van de SOG-kwalificaties, is te vinden op de website van SSVV.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving