Wacht en toezichthoudende functies

vnci logo_VerNedPetInd_09_2005

De examens/toetsen van onderstaande opleidingen worden afgenomen door examencentra of opleiders. Op de certificaten is geen VCA logo vermeld.

Communicatie/Autoriteit voor toezichthoudende functies
Toetsing door: nvt
Toetswijze: Categorie B (zonder borging)
De functies zullen vooralsnog niet gekoppeld worden aan vraag 3.4 van de VCA Checklist en dus geen deel uitmaken van VCA certificatie. Certificatie instellingen hebben geen rol/taak om te verifiëren of medewerkers die deze taken uitoefenen, cq die functies vervullen, ook daadwerkelijk over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.
Overzicht wacht- en toezichthoudende functies
Specificatieblad
Toetstermen
Introductie en Risico’s herkennen
Toetsing door: opleider
Geldigheid: zie specificatieblad
Toetswijze: Categorie B (zonder borging)
De functies zullen vooralsnog niet gekoppeld worden aan vraag 3.4 van de VCA Checklist en dus geen deel uitmaken van VCA certificatie. Certificatie instellingen hebben geen rol/taak om te verifiëren of medewerkers die deze taken uitoefenen, cq die functies vervullen, ook daadwerkelijk over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.
Overzicht wacht- en toezichthoudende functies
Specificatieblad
Toetstermen

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving