Adembescherming

Werken met onafhankelijke adembescherming
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 3 jaar
Toetswijze: Categorie C
De volgende documenten zijn van toepassing:
Specificatieblad
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 2.1)
Toetsmatrijs
Toelichting wijzigingen

Toelichting bij wijziging UVE OA versie 2.1 januari 2017

In het UVE is bij de Randvoorwaarden praktijkexamen onder kopje ‘Tijdsduur en aantal kandidaten’ de volgende toevoeging opgenomen: ‘Bij een oneven aantal kandidaten wijst de examinator een kandidaat aan die de opdracht al heeft uitgevoerd. De aangewezen kandidaat fungeert als ‘collega’ kandidaat. Deze ‘collega’ kandidaat mag geen informatie delen die verkregen is doordat hij het examen al een keer heeft afgelegd.’

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving