Buitenwacht (mangatwacht)

Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 3 jaar
Toetswijze: Categorie C
Tijdelijk vanaf 16 maart 2018 geldende documenten

Specificatieblad
Uitvoeringsvoorschriften examinering tijdelijk per 16 maart 2018
Toetsmatrijzen

Toelichting wijzigingen

Gelijk aan de nieuwsbrief van 14 maart jl., publiceren we hier een aangepaste versie van de Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UVE) waarin het CVO conform besluit van de Waarborgcommissie is geïntegreerd. Vanwege de uitvoerbaarheid is gekozen voor één beoordelingsformulier waarin de beoordelingspunten uit het CVO zijn opgenomen.

De wijzigingen ten opzichte van het vóór 1 maart geldende UVE ( het ‘oude’ praktijkexamen) zijn geel gemarkeerd. In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief staat, is het CVO beoordelingsformulier geen apart formulier meer. Voor de periode dat het MPCE ‘on hold’ is gezet is er nu één praktijkexamen met een resultaat, naast het resultaat van het theorie-examen.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving