Flensverbindingen en fittingen

Werken aan flensverbindingen
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Met ingang van 12 april 2016 gelden onderstaande documenten.
Toelichting algemene wijzigingen examendocumenten
Toelichting wijzigingen Werken aan flensverbindingen
Specificatieblad
Uitvoeringsvoorschriften examinering
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A1
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A2
Toetsmatrijs
Werken aan flensverbindingen volgens protocol
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Met ingang van 12 april 2016 gelden onderstaande documenten.
Toelichting algemene wijzigingen examendocumenten
Toelichting wijzigingen Werken aan flensverbindingen
Specificatieblad
Uitvoeringsvoorschriften examinering
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A1
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A2
Toetsmatrijs
Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur
Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Met ingang van 1 maart 2016 gelden onderstaande documenten.
Toelichting algemene wijzigingen examendocumenten
Toelichting wijzigingen Werken aan flensverbindingen volgens protocol torque en tensioning
Specificatieblad
Uitvoeringsvoorschriften examinering
Toetsmatrijs

 

Werken met twin ferrule fittingen
Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Met ingang van 12 april 2016 gelden onderstaande documenten.
Toelichting algemene wijzigingen examendocumenten
Toelichting wijzigingen Werken met twin ferrule fittingen
Specificatieblad
Toetsmatrijs (versie 2.0)
Met ingang van 1 maart 2017 geldt het onderstaande document.
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 3.0)

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Bij opdracht 1 zijn aanvullende richtlijnen opgenomen voor het op een later tijdstip laten druktesten van het werkstuk.
  • In het Praktijkbeoordelingsformulier is een extra rij opgenomen voor de handtekening van de druktester en naam van het examencentrum.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving