Flensverbindingen en fittingen

Voor de examens Werken aan flensverbindingen en Werken aan flensverbindingen volgens protocol gelden dezelfde Uitvoeringsvoorschriften en Toetsmatrijs. Het specificatieblad verschilt per kwalificatie.

Werken aan flensverbindingen
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Hiervoor gelden onderstaande documenten:
Specificatieblad (versie 2.2)
Uitvoeringsvoorschriften examinering
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A1
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A2
Toetsmatrijs
Werken aan flensverbindingen volgens protocol
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Hiervoor gelden onderstaande documenten:
Specificatieblad (versie 2.2)
Uitvoeringsvoorschriften examinering
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A1
Uitvoeringsvoorschriften examinering – Bijlage A2
Toetsmatrijs
Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur
Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Hiervoor gelden onderstaande documenten:
Specificatieblad (versie 2.1)
Toetsmatrijs

Met ingang van 1 maart 2018 geldt tevens onderstaande document.
Uitvoeringsvoorschriften examinering

Toelichting aanpassing uitvoeringsvoorschriften per 1 maart 2018
In bijlage A (pagina 5) staat een wijziging onder het kopje ‘Tijdsduur en aantal kandidaten’. Toegevoegd is dat de aangegeven tijdsduur de som is van de tijd van een koppel voor de twee opdrachten (netto-examentijd). Deze aanpassing was nodig omdat de benodigde tijd voor de deelopdracht torquen korter is dan het sluiten van een flens met tensioning apparatuur.  De wachttijd telt niet mee als examentijd.

Werken met twin ferrule fittingen
Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Hiervoor gelden onderstaande documenten:
Specificatieblad (versie 2.1)
Toetsmatrijs (versie 2.0)
Ook geldt met ingang van 1 maart 2017 onderstaand document:
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 3.0)

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Bij opdracht 1 zijn aanvullende richtlijnen opgenomen voor het op een later tijdstip laten druktesten van het werkstuk.
  • In het Praktijkbeoordelingsformulier is een extra rij opgenomen voor de handtekening van de druktester en naam van het examencentrum.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving