Flensverbindingen

Voor de examens Werken aan flensverbindingen en Werken aan flensverbindingen volgens protocol en Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque-apparatuur is een gecombineerde toetsmatrijs samengesteld en hiervoor gelden dezelfde uitvoeringsvoorschriften examinering.

In de toetsmatrijs is voor de theorie- en praktijkexamens aangegeven welke toetstermen voor welke kwalificatie gelden.
Het specificatieblad verschilt per kwalificatie. Voor de kwalificaties is er één nieuw document opgesteld: Uitvoeringsvoorschriften Kwalificatie. Dit document geeft de condities aan waaronder de praktijkopleiding gegeven moet worden. Een kandidaat mag alleen aan het examen deelnemen als door de opleider een verklaring is ondertekend dat de kandidaat de praktijkopdrachten met goed gevolg heeft afgerond.

Een overzicht van de aanpassingen in de specificatiebladen, toetsmatrijzen en Uitvoeringsvoorschriften Examinering zijn te vinden in het document: Aanpassingen examendocumenten flenzen_112019.

NB: Voorlopig is besloten om de wijzigingen nog niet in te laten gaan.

Werken aan flensverbindingen
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
 

Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Specificatieblad WF (versie 3.2)
Uitvoeringsvoorschriften Kwalificatie (versie 1.4)
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 1.4)

Toetsmatrijs

 
Werken aan flensverbindingen volgens protocol
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
 

Hiervoor gelden onderstaande documenten:

Specificatieblad WFPr (versie 3.2)
Uitvoeringsvoorschriften Kwalificatie (versie 1.4)
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 1.4)

Toetsmatrijs

 
Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur
Toetsing door: exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
 

Hiervoor gelden onderstaande documenten:


Specificatieblad WFprT (versie 1.2)
Toetsmatrijs
Uitvoeringsvoorschriften Kwalificatie (versie 1.4)
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 1.4)

Toelichting aanpassing kwalificatie per 1 april 2020

Bij de kwalificatie WFPrTT is het onderdeel tensioning verwijderd, daarmee is de naam van de kwalificatie ook aangepast naar werken aan flensverbindingen volgens protocol met hydraulische torque-apparatuur.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving