Gasmeten

Gasmeten
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 3 jaar
Toetswijze: Categorie C
Ingangsdatum 1 maart 2018
Specificatieblad Gasmeten versie 3.0
Toetsmatrijs Gasmeten theorie-examen versie 3.0
Uitvoeringsvoorschriften Gasmeten versie 3.0

Ingangsdatum 1 januari 2017
Toetsmatrijs praktijk (CBT) 
Toelichting wijzigingen (aanvulling d.d. 30-12-2016)


Toelichting Wijzigingen toetsmatrijs theorie-examen versie 3.0

  • Het onderdeel chemiekaart is opgenomen onder onderwerp 1.
  • De wettelijke bepalingen zijn strakker gedefinieerd.
  • Algemene veiligheid is ingevuld vanuit ‘hoe benader ik een object’.
  • Bij het onderdeel Vaktechniek zijn minimale handelingen gedefinieerd.
  • De verschillende sensoren zijn benoemd a.d.h.v. afzonderlijke toetstermen voor werking, mogelijkheden en beperkingen.
  • Bij PD sensor is ook het principe van rf (response factoren) en het er mee kunnen rekenen opgenomen.
  • De toetsterm inzetgebieden van gasdetectieapparatuur is uitgebreid van alleen personal monitor naar vrijgavemetingen en areamonitor.

In totaal komt het theorie-examen daarmee op 42 vragen uit (inclusief de 8 vragen over de chemiekaart). De cesuur blijft op 70%.Opleidingsduur afhankelijk van doelgroep:

Toelichting wijzing specificatieblad versie 3.0
Er wordt een minimale opleidingsduur voorgeschreven die afhankelijk is van de doelgroep. We onderscheiden ‘Medewerkers met een gerichte vakopleiding zoals VAPRO of Laboratoriumschool’ en medewerkers zonder een dergelijke vakopleiding.

 

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving