Verplaatsen van lasten

Aanslaan en begeleiden van lasten / Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Ingangsdatum 1 september 2018
Specificatieblad ABvL (versie 1.2)
Specificatieblad VVL H (versie 1.5)

Ingangsdatum 1 maart 2018
Specificatieblad ABvL (versie 1.1)
Specificatieblad VVL H (versie 1.4)
Toetsmatrijs ABvL (versie 1.2)
Toetsmatrijs VVL-H (versie 1.2)
Uitvoeringsvoorschriften ABvL _VVL-H (versie 1.2)

Toelichting wijzigingen per 1 maart:

 • Specificatieblad ABvL: Onder kopje ‘Vrijstelling’ opgenomen dat gelijkwaardigheid van Nogepa:1.9 Banksman en RRT: IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten nog door de WBC wordt onderzocht.
 • Toetsmatrijs ABvL: cesuur theorie-examen aangepast van 21 naar 25.
 • Uitvoeringsvoorschriften VVL-H: Naar aanleiding van een bijgewoonde audit zijn aanwijzingen opgenomen voor plaatsing van het frame(‘moet direct op de werkvloer worden geplaatst’) en uitvoering van opdracht A (‘pijpstuk met korte been hangend’)

In de toetsmatrijs ABvL en in de uitvoeringsvoorschriften zijn mede door de demonstraties op 14 februari 2018 nog een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Toetsmatrijs ABvL (versie 1.2): De volgende toetstermen zijn opgenomen: 1.6, 4.3, 4.4, 4.5, 13, 14 en 15.  De toetstermen zijn nu geheel identiek aan de toetstermen theorie-examen BVL.
 • Uitvoeringsvoorschriften ABvL (versie 1.2):
  • Bij Randvoorwaarden examenuitvoering/Kraan zijn de uitschuiflengte in meters in de tabel aangepast.
  • Bij Hulpmiddelen wordt bij de big bag gerefereerd naar de ISO-norm en wordt een SF 6:1 voorgeschreven. Dit is een type big bag dat geschikt is voor hergebruik en voor een last van 200 kg.
  • Onder de kop Praktijkopdrachten/Opdrachten ABvL zijn richtlijnen opgenomen zodat een medekandidaat op aanwijzing van de kandidaat die geëxamineerd wordt, de lasten kan begeleiden.
  • In bijlage C1 is een voorwaarde opgenomen voor de locatie en daarnaast is een opleidingsduur van 15 uur vermeld bij maximaal 6 kandidaten.
 • Uitvoeringsvoorschriften VVL-H (versie 1.2): Bij opdracht A ‘Pijpstuk verplaatsen’ is opgenomen dat het dynamisch hijsmiddel moet worden bediend door een hiervoor bevoegd persoon anders dan de kandidaat of examinator.

De bestaande BvL-kwalificatie is per 1 maart 2018 stopgezet.

De VVL-H-kwalificatie blijft grotendeels gelijk. Er is een wijziging in de hulpmiddelen aangebracht en in de examentijd:

 • In plaats van met een transportmiddel moet het pijpstuk (opdracht A) met een kraan of ander dynamisch hijsmiddel worden opgepakt.
 • In plaats van gebruikmaken van 2x kettingtakel, wordt nu 4x kettingtakel voorgeschreven en 2x pulllift in plaats van 4x.
 • Op basis van ervaringen met het huidige praktijkexamen en een beperktere inzet van pullliften is de duur van het praktijkexamen teruggebracht van 180 minuten per koppel naar 120 minuten per koppel.

Er is geen combi-opleiding van ABvL en VVL-H gemaakt. Wel bestaat de mogelijkheid om beide kwalificaties direct na elkaar aan te bieden. In dat geval zijn er in het UVE richtlijnen opgenomen hoe het praktijkexamen dan efficiënt ingericht moet worden.

Voor houders van het diploma BvL is er een overgangsregeling. Het diploma behoudt zijn geldigheid tot de datum waarop het diploma verloopt. Houders van dit diploma zijn vrijgesteld voor het diploma ABvL en VVL-H.  Zie hiervoor het overzicht Vrijstellingen SOG Examens.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving