Verplaatsen van lasten

Begeleiden van lasten / Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
Ingangsdatum 18 oktober 2016
Uitvoeringsvoorschriften BVL en VVL-H (versie 1.2)
Toetsmatrijs
Toelichting wijzigingen t.o.v. versie 1.0

N.B. Bij Hulpmiddelen in de Uitvoeringsvoorschriften:
• Flens C moet met montagemiddelen 40 cm naar beneden worden gebracht.Het frame is na een eerste test met 40 cm verhoogd. Flens C is daarbij in de tekening mee omhoog gegaan. Het doel van de verhoging was om meer werkhoogte te creëren tussen Flens C en de balken in het frame. Er ligt een verzoek om voor dit onderdeel een aangepaste tekening te maken.

Ingangsdatum 1 oktober 2017
Specificatieblad BVL (versie 1.3)
Specificatieblad VVL-H (versie 1.3)

De eerder gegeven vrijstelling voor de NOGEPA: 1.9 Banksman is voorlopig ’on hold’ gezet. De reden hiervoor is het voorstel voor doorontwikkeling van BVL/VVL-H naar ABvL. Een definitief besluit zal worden genomen na vergadering van de betreffende WBC in november 2017.

Ingangsdatum 1 maart 2018
Specificatieblad ABvL (conceptversie 1.0)
Specificatieblad VVL-H (conceptversie 1.4)
Toetsmatrijs ABvL (conceptversie 1.0)
Toetsmatrijs VVL-H (conceptversie 1.2)
Uitvoeringsvoorschriften ABvL-VVL-H (conceptversie 1.0)

Op 3 oktober hebben we u via een nieuwsbericht op onze website geïnformeerd over de ‘doorontwikkeling BvL en VVL-H’. Inmiddels is ook de VOMI overtuigd van Aanslaan en Begeleiden van Lasten als startkwalificatie voor het aanslaan van lasten onafhankelijk van het type hijsmiddel.

De voorstellen voor de gewenste inhoud van de nieuwe kwalificatie ‘Aanslaan en Begeleiden van Lasten’ (ABvL) zijn uitgewerkt in examendocumenten die door de betreffende WBC zijn vastgesteld.Deze examendocumenten zijn nog in concept. Het praktijkexamen ABvL wordt nog getest.

We streven er naar om de invoering per 1 maart 2018 in te laten gaan. De bestaande BvL-kwalificatie wordt per 1 maart 2018 stopgezet.

De VVL-H-kwalificatie blijft grotendeels gelijk. Er is een wijziging in de hulpmiddelen aangebracht en in de examentijd:

  • In plaats van met een transportmiddel moet het pijpstuk (opdracht A) met een kraan of ander dynamisch hijsmiddel worden opgepakt.
  • In plaats van gebruikmaken van 2x kettingtakel, wordt nu 4x kettingtakel voorgeschreven en 2x pulllift in plaats van 4x.
  • Op basis van ervaringen met het huidige praktijkexamen en een beperktere inzet van pullliften is de duur van het praktijkexamen teruggebracht van 180 minuten per koppel naar 120 minuten per koppel.

Er is geen combi-opleiding van ABvL en VVL-H gemaakt. Wel bestaat de mogelijkheid om beide kwalificaties direct na elkaar aan te bieden. In dat geval zijn er in het UVE richtlijnen opgenomen hoe het praktijkexamen dan efficiënt ingericht moet worden.

Voor houders van het diploma BvL is er een overgangsregeling. Het diploma behoudt zijn geldigheid tot de datum waarop het diploma verloopt. Houders van dit diploma zijn vrijgesteld voor het diploma ABvL en VVL-H.  Zie hiervoor de tabel ‘Gelijkstelling SOG-kwalificatie’

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving