Vorkheftruck

Werken met een vorkheftruck
Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 5 jaar
Toetswijze: Categorie C
 
Per januari 2019:
Specificatieblad Vorkheftruck (versie 2.6)

 

Per 1 maart 2018:
Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 2.5)
Toetsmatrijs (versie 2.2)

De Waarborgcommissie mobiele werktuigen heeft een aantal verbetervoorstellen doorgevoerd voor de examinering van Vorkheftruck. Het gaat om de volgende aanpassingen:

Specificatieblad en toetsmatrijs (versie 2.2):

  • Instroomeisen:  een rijbewijs wordt niet meer voorgeschreven maar is een verantwoordelijkheid van de werkgever
  • Opmerkingen: een aanvulling over het gebruik van andere machines die pallets verplaatsen.
  • Toetsmatrijs: De onderwerpen Stapelen (5) en Vervoeren (6) zijn gecombineerd tot Lasten behandelen en transporteren (5).

Uitvoeringsvoorschriften examinering (versie 2.4):

  • De vatenpallet moet max. 200 kg in totaal beladen zijn.
  • Bij Tijdsduur en aantal kandidaten is opgenomen onder welke condities twee kandidaten gelijktijdig het examen kunnen uitvoeren.
  • Bij opdracht 5 is een toelichting opgenomen omdat de hellingproef niet altijd op dezelfde wijze uit te voeren is. De opdracht is iets anders geformuleerd.
  • In het Beoordelingsformulier is ook het onderwerp stapelen en vervoeren gecombineerd tot het onderwerp lasten behandelen en transporteren. De beoordelingscriteria van dit onderwerp zijn meer gespecificeerd. In plaats van de kritieke beoordelingspunten 4.1 (rijden/veiligheidsregels) en 4.2 (rijden/rijtechniek) worden er 3 hoog-risicovolle handelingen beschreven en situaties waarin het examen direct gestaakt moet worden.

 

Toelichting wijziging UVE versie 2.5:

Het oude VCA-logo is vervangen door het huidige logo.
Uit het praktijkbeoordelingformulier is “geboorteplaats” verwijderd.

 

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving