Steigermontage

De examens/toetsen van onderstaande opleidingen worden afgenomen door examencentra. Op de certificaten is geen VCA logo vermeld.

 

 

Hulpmonteur Steigerbouw
Bestemd voor
Mensen die beginnen in de steigerbouw of er voor kiezen daarin logistieke ondersteuning te verlenen. De hulpmonteur Steigerbouw voert zelfstandig geen montagehandelingen uit. Hij ondersteunt de Monteur en 1e Monteur voornamelijk voor het uitvoeren van transportwerkzaamheden
Geldigheid: 5 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Doel Het beschikken over aantoonbare vakbekwaamheid door middel van erkend certificaat (behaald onder persoonscertificering).
Inhoud Kwalificaties zoals beschreven in Hoofdstuk 7 Richtlijn Steigers op de portal www.richtlijnsteigers.nl en op de site www.vsb-online.nl 
Toelatingseisen Minimum leeftijd 18 jaar Goede fysieke conditie
Aanbieders Een overzicht van opleidingen, cursussen en certificerende instanties is te vinden op www.vsb-online.nl
Monteur Steigerbouw
Bestemd voor
De Monteur Steigerbouw voert zelfstandig montagehandelingen uit aan standaard configuraties en(onder toezicht van minimaal een 1e Monteur Steigerbouw) aan complexe steigers. Geeft leiding aan een beperkt aantal hulpmonteurs steigerbouw.
Geldigheid: 5 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Doel Het beschikken over aantoonbare vakbekwaamheid door middel van een vakdiploma (MBO) of een erkend certificaat (behaald onder persoonscertificering).
Inhoud Kwalificaties zoals beschreven in Hoofdstuk 7 Richtlijn Steigers op de portal www.richtlijnsteigers.nl en op de site www.vsb-online.nl
Toelatingseisen Minimum leeftijd 18 jaar Goede fysieke conditie
Aanbieders Een overzicht van opleidingen, cursussen en certificerende instanties is te vinden op www.vsb-online.nl
1e Monteur Steigerbouw
Bestemd voor
De 1e Monteur Steigerbouw voert zelfstandige montagehandelingen uit aan standaard configuraties en complexe steigers, geeft leiding aan een beperkt aantal Monteurs Steigerbouw en draagt standaard steigers over aan de opdrachtgever.
Geldigheid: 5 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Doel Het beschikken over aantoonbare vakbekwaamheid door middel van een vakdiploma of een erkend certificaat (behaald onder persoonscertificering).
Inhoud Kwalificaties zoals beschreven in Hoofdstuk 7 Richtlijn Steigers op de portal www.richtlijnsteigers.nl en op de site www.vsb-online.nl
Toelatingseisen In het bezit van vakdiploma (MBO2) of erkend certificaat Monteur Steigerbouw met minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als 1e Monteur of 2 jaar als Monteur met erkende certificaten. Goede fysieke conditie
Aanbieders Een overzicht van opleidingen, cursussen en certificerende instanties is te vinden op www.vsb-online.nl
Voorman Steigerbouw
Bestemd voor
De Voorman Steigerbouw voert zelfstandig montagehandelingen uit aan standaard- en complexe steigers, geeft leiding aan een beperkt aantal 1e Monteurs Steigerbouw en draagt naast standaard steigers ook complexe steigers over aan de opdrachtgever.
Geldigheid: 5 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Doel Het beschikken over een erkend certificaat (behaald onder persoonscertificering).
Inhoud Kwalificaties zoals beschreven in Hoofdstuk 7 Richtlijn Steigers op de portal www.richtlijnsteigers.nl en op de site www.vsb-online.nl
Toelatingseisen In het bezit van vakdiploma (MBO3) of erkend certificaat 1e Monteur Steigerbouw. Goede fysieke conditie.
Aanbieders Een overzicht van opleidingen, cursussen en certificerende instanties is te vinden op www.vsb-online.nl
*) Deze functie wordt in de industriële omgeving anders beschouwd dan in de bouw, hetgeen in de taken en verantwoordelijkheden tot uiting komt. Dat geldt ook voor de functie van Uitvoerder Steigerbouw. Het is om díe reden dat de invulling van scholing voor de functie van Voorman en Uitvoerder Steigerbouw nog ter discussie staan.
Steigerinspecteur
Bestemd voor
De Steigerinspecteur is in staat om zelfstandig standaard en complexe steigers te inspecteren en vrij te geven. Hij beoordeelt de veiligheid en kwaliteit van steigers.
Geldigheid: 5 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Doel Het beschikken over een erkend certificaat (behaald onder persoonscertificering).
Inhoud Kwalificaties zoals beschreven in Hoofdstuk 7 Richtlijn Steigers op de portal www.richtlijnsteigers.nl en op de site www.vsb-online.nl
Toelatingseisen Minimaal MBO3 niveau Goede fysieke conditie
Aanbieders Een overzicht van opleidingen, cursussen en certificerende instanties is te vinden op www.vsb-online.nl
Toezichthouder Steigergebruik
Bestemd voor
De Toezichthouder Steigergebruik is in staat om zelfstandig standaard en complexe steigers te inspecteren in de gebruiksfase en vrij te geven na elke tussentijdse wijziging. Hij herkent en signaleert de veiligheid van steigers, onveilige werksituaties.
Geldigheid: 5 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Doel Het beschikken over een erkend certificaat (behaald onder persoonscertificering).
Inhoud Kwalificaties zoals beschreven in Hoofdstuk 7 Richtlijn Steigers op de portal www.richtlijnsteigers.nl en op de site www.vsb-online.nl
Toelatingseisen Minimaal MBO3 niveau Goede fysieke conditie
Aanbieders Een overzicht van opleidingen, cursussen en certificerende instanties is te vinden op www.vsb-online.nl

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving