Technischediensten procesindustrie

logo vomi

Onderstaande ATEX kwalificaties zijn nog niet beschikbaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Ook voor deze kwalificaties is het de bedoeling ze uiteindelijk als C-kwalificatie onder te brengen in de SSVV opleidingengids.

Atex opleiding
E&I monteur voor installatie-, onderhoud- en inspectiewerkzaamheden
Toetswijze: N/A

Klik hier voor meer informatie

Bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving is het wettelijk verplicht dat de betreffende personen hiertoe adequaat zijn opgeleid. VOMI zet zich momenteel in om, in samenwerking met de opdrachtgevers, dit voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden concreet inhoud te geven. Het doel hierbij is een door opdrachtgevers geaccepteerde opleidings- en certificeringsstructuur die aansluit bij internationale normering.

VOMI heeft na overleg met SSVV, VNCI en VNPI het voornemen uitgesproken om per 1 januari 2014 de ATEX–opleidingen onder te brengen in de SSVV Opleidingengids (SOG). Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van de competentieprofielen zoals die door IECEX05 gedefinieerd zijn; hierbij gelden de IEC 60079 – normen als basis.

In samenspraak met Dekra (Certification Body voor IECEX05) heeft VOMI gekozen voor 4 duidelijke profielen: • E&I monteur voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • E&I werkverantwoordelijke voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • Mechanical monteur voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden • Mechanical werkverantwoordelijke voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden

De kwaliteitsborging van de opleidingen gebeurt door middel van een waarborgcommissie die onder de  verantwoordelijkheid valt van VOMI in samenwerking met Dekra. Examens kunnen worden aangevraagd bij examenbureaus die door Dekra goedgekeurd zijn en die onder toezicht staan van Dekra.

Momenteel zijn dat: • Koninklijke PBNA • Certium • Examenbureau Benelux

De uitgegeven diploma’s zullen worden opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR) van SSVV.

E&I werkverantwoordelijke voor installatie-, onderhoud- en inspectiewerkzaamheden 
Toetswijze: N/A

Klik hier voor meer informatie

Bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving is het wettelijk verplicht dat de betreffende personen hiertoe adequaat zijn opgeleid. VOMI zet zich momenteel in om, in samenwerking met de opdrachtgevers, dit voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden concreet inhoud te geven. Het doel hierbij is een door opdrachtgevers geaccepteerde opleidings- en certificeringsstructuur die aansluit bij internationale normering.

VOMI heeft na overleg met SSVV, VNCI en VNPI het voornemen uitgesproken om per 1 januari 2014 de ATEX–opleidingen onder te brengen in de SSVV Opleidingengids (SOG). Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van de competentieprofielen zoals die door IECEX05 gedefinieerd zijn; hierbij gelden de IEC 60079 – normen als basis.

In samenspraak met Dekra (Certification Body voor IECEX05) heeft VOMI gekozen voor 4 duidelijke profielen: • E&I monteur voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • E&I werkverantwoordelijke voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • Mechanical monteur voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden • Mechanical werkverantwoordelijke voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden

De kwaliteitsborging van de opleidingen gebeurt door middel van een waarborgcommissie die onder de  verantwoordelijkheid valt van VOMI in samenwerking met Dekra. Examens kunnen worden aangevraagd bij examenbureaus die door Dekra goedgekeurd zijn en die onder toezicht staan van Dekra.

Momenteel zijn dat: • Koninklijke PBNA • Certium • Examenbureau Benelux

De uitgegeven diploma’s zullen worden opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR) van SSVV.

Mechanical monteur voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden
Toetswijze: N/A

Klik hier voor meer informatie

Bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving is het wettelijk verplicht dat de betreffende personen hiertoe adequaat zijn opgeleid. VOMI zet zich momenteel in om, in samenwerking met de opdrachtgevers, dit voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden concreet inhoud te geven. Het doel hierbij is een door opdrachtgevers geaccepteerde opleidings- en certificeringsstructuur die aansluit bij internationale normering.

VOMI heeft na overleg met SSVV, VNCI en VNPI het voornemen uitgesproken om per 1 januari 2014 de ATEX–opleidingen onder te brengen in de SSVV Opleidingengids (SOG). Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van de competentieprofielen zoals die door IECEX05 gedefinieerd zijn; hierbij gelden de IEC 60079 – normen als basis.

In samenspraak met Dekra (Certification Body voor IECEX05) heeft VOMI gekozen voor 4 duidelijke profielen: • E&I monteur voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • E&I werkverantwoordelijke voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • Mechanical monteur voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden • Mechanical werkverantwoordelijke voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden

De kwaliteitsborging van de opleidingen gebeurt door middel van een waarborgcommissie die onder de  verantwoordelijkheid valt van VOMI in samenwerking met Dekra. Examens kunnen worden aangevraagd bij examenbureaus die door Dekra goedgekeurd zijn en die onder toezicht staan van Dekra.

Momenteel zijn dat: • Koninklijke PBNA • Certium • Examenbureau Benelux

De uitgegeven diploma’s zullen worden opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR) van SSVV.

Mechanical werkverantwoordelijke voor installatie, onderhoud en inpectiewerkzaamheden
Toetswijze: N/A

Klik hier voor meer informatie

Bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving is het wettelijk verplicht dat de betreffende personen hiertoe adequaat zijn opgeleid. VOMI zet zich momenteel in om, in samenwerking met de opdrachtgevers, dit voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden concreet inhoud te geven. Het doel hierbij is een door opdrachtgevers geaccepteerde opleidings- en certificeringsstructuur die aansluit bij internationale normering.

VOMI heeft na overleg met SSVV, VNCI en VNPI het voornemen uitgesproken om per 1 januari 2014 de ATEX–opleidingen onder te brengen in de SSVV Opleidingengids (SOG). Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van de competentieprofielen zoals die door IECEX05 gedefinieerd zijn; hierbij gelden de IEC 60079 – normen als basis.

In samenspraak met Dekra (Certification Body voor IECEX05) heeft VOMI gekozen voor 4 duidelijke profielen: • E&I monteur voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • E&I werkverantwoordelijke voor installatie-, onderhoud- en inspectie-werkzaamheden • Mechanical monteur voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden • Mechanical werkverantwoordelijke voor installatie, onderhoud en inspectiewerkzaamheden

De kwaliteitsborging van de opleidingen gebeurt door middel van een waarborgcommissie die onder de  verantwoordelijkheid valt van VOMI in samenwerking met Dekra. Examens kunnen worden aangevraagd bij examenbureaus die door Dekra goedgekeurd zijn en die onder toezicht staan van Dekra.

Momenteel zijn dat: • Koninklijke PBNA • Certium • Examenbureau Benelux

De uitgegeven diploma’s zullen worden opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR) van SSVV.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving