Waarborgcommissie

 

De Waarborgcommissies van de SSVV Opleidingengids adviseert de SSVV over zowel de inhoud van de toetstermen en het praktijkexamen. Ook adviseert zij over vakinhoudelijke en procedurele zaken die van invloed zijn op het examenproces,  zoals opleidings- en ervaringsvereisten van examinatoren en opleiders. Daarnaast stelt zij criteria op voor de beoordeling van de examenvragen, stelt examenvragen vast,  beoordeelt bezwaren en aanvragen voor afwijkingen op het praktijkexamen.

Er zijn 5 verschillende Waarborgcommissies die elk een aantal kwalificaties onder zich heeft. De Centrale Waarborgcomissie bekrachtigt besluiten die binnen de afzonderlijke Waarborgcommissies zijn voorbereid.

De  Waarborgcommmissies zijn als volgt samengesteld:

  • een vertegenwoordiging van opdrachtgevers uit de petrochemie
  • een vertegenwoordiging van opdrachtnemende partijen in de petrochemie
  • een vertegenwoordiging van opleiders waarvan er minimaal één is aangesloten bij de NRTO
  • vertegenwoordigers vanuit andere sectoren zoals de SIR en VVT of zelfstandigen die vanwege hun specifieke expertise bij de WBC zijn aangesloten.

 

In onderstaand overzicht zijn per Waarborgcommissie alle leden te zien met de opdrachtgever die zij vertegenwoordigen en de branche-organisatie.

U kunt uw vragen en opmerkingen aan de waarborgcommissie versturen via info@vcainfra.nl onder vermelding van: SOG-waarborgcommissie.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving