Besluiten overleg waarborgcommissie VVL

De waarborgcommissie VVL heeft op 11 april overleg gevoerd. De besluiten die tijdens dit overleg zijn genomen worden hieronder toegelicht.

Voor een grote groep uit de markt blijkt het huidige BVL een te zware kwalificatie te zijn. Het invoeren van een geheel nieuwe kwalificatie voor deze groep zou leiden tot misverstanden over wie welk diploma nodig heeft voor uitvoering van zijn/haar taak. Het voorstel is om met ingang van 1 december 2017 het volgende te veranderen:

  1. De kwalificatie-BVL wordt een meer algemene kwalificatie die Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABvL) gaat heten. Het is een aanpikkwalificatie met een grotere verscheidenheid aan lasten inclusief een 30 ton kraan in verband met mastdoorbuiging en ‘blind’ hijsen.
  2. De kwalificatie-VVL-H blijft ongewijzigd.
  3. In verband met de overgangsregelingen is de BVL gelijkwaardig aan ABvL tot het einde van de geldigheid van het BVL diploma.
  4. Voor de medewerkers die voor hun activiteiten de beide nieuwe kwalificaties nodig hebben wordt een combinatie-opleiding opgesteld met een adviesduur voor de opleiding inclusief examen, van in totaal drie dagen.
  5. In het schema ‘Overzicht vrijstellingen’ is de RRT: IS-006 uit het overzicht gehaald. Deze opleiding is niet gelijkwaardig aan de kwalificatie-BVL/VVL-H. De IS-006 geeft meer vrijheid, de randvoorwaarden zijn niet eenduidig en er is verschil in opleidingsduur.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving