Buitenwacht, de invoering is opgeschoven naar 1 maart 2018

Tijdens de laatste Waarborgcommissie is besloten dat leden van de WBC nog eens kritisch door de twee nieuwe examenonderdelen heenlopen om te zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting met de praktijk. Om voldoende tijd te hebben om alle feed-back te verwerken is besloten niet op 1 januari 2018 met het nieuwe praktijkexamen Buitenwacht van start te gaan, maar op 1 maart 2018. Het gaat hierbij om de onderdelen: Communicatief Vaardig Optreden (CVO, voorheen aangeduid met CGI) en het CBT praktijk examen MPCE.

De tarieven zullen tot 1 maart gelijk zijn aan de oude tarieven. De tarieven zijn te vinden op de (beveiligde) website voor de examencentra.

Inmiddels is er ook een werkvergunning op de website geplaatst. Deze werkvergunning hoort bij opdrachten 3 en 4 van het nieuwe MPCE. Het gaat om de opdrachten waar een fotoserie en filmfragmenten moeten worden beoordeeld.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving