Lesbrieven voor ABvL/VVL-h gepubliceerd

Op deze pagina zijn lesbrieven voor ABvL/VVL-h gepubliceerd. De lesbrieven hebben tot doel de opleider te ondersteunen bij het invullen van zijn lesplan. De zeven lesbrieven zijn opgesteld op initiatief van de waarborgcommissie. Leden van de waarborgcommissie zien in...

Verruiming doelgroep Hoogwerker categorie 3A

De doelgroep voor de SOG-Hoogwerker categorie 3A wordt verruimd door ook de manueel verplaatsbare eenpersoons-verticaallift met werkplatformhoogte ≥ 2,5 meter op te nemen. In het Specificatieblad van Hoogwerker cat. 3A wordt deze verruiming opgenomen.

Vrijstelling Hoogwerker

Kandidaten met IPAF-certificaat Hoogwerker (categorie 1B, 3A en 3B) krijgen vrijstelling voor de betreffende SOG-P-diploma’s “Werken met een hoogwerker”. Voorafgaand aan dit besluit is een onderzoek verricht door het secretariaat en de technisch...

Update coronamaatregelen SSVV 15-12-2020

Het kabinet heeft op 14 december 2020 een lockdown afgekondigd om nieuwe coronabesmettingen te voorkomen. Op basis hiervan heeft SSVV het eigen coronabeleid aangepast. Informatie staat op de website van SSVV:...