Gasmeten theorie-examen

In mei hebben we u bericht dat de vragen over de chemiekaart geïntegreerd worden in het theorie-examen. Mede door deze wijziging zijn er nog een aantal andere veranderingen in de toetsmatrijs doorgevoerd: Het onderdeel chemiekaart is opgenomen onder onderwerp 1. De...

Nieuwe Buitenwachtexamen start op 1 januari 2018

In november 2015 heeft de WBC besloten dat er een multimediaal praktijkexamen Buitenwacht wordt ontwikkeld. In september 2016 en november 2016 is op hoofdlijnen via nieuwsberichten hierover gecommuniceerd. In deze memo wordt toegelicht op welke wijze examencentra en...

Doorontwikkeling BVL/VVL-H

Naar aanleiding van incidenten in de industrie is in oktober 2016 de “oude” kwalificatie “Verplaatsen van lasten” vervangen door “Verplaatsen van lasten met Handhijsgereedschappen (VVL-H) en Begeleiden van Lasten (BVL).” Met de invoering van de kwalificaties BVL en...