Lesbrieven voor ABvL/VVL-h gepubliceerd

Op deze pagina zijn lesbrieven voor ABvL/VVL-h gepubliceerd. De lesbrieven hebben tot doel de opleider te ondersteunen bij het invullen van zijn lesplan. De zeven lesbrieven zijn opgesteld op initiatief van de waarborgcommissie. Leden van de waarborgcommissie zien in...

Verruiming doelgroep Hoogwerker categorie 3A

De doelgroep voor de SOG-Hoogwerker categorie 3A wordt verruimd door ook de manueel verplaatsbare eenpersoons-verticaallift met werkplatformhoogte ≥ 2,5 meter op te nemen. In het Specificatieblad van Hoogwerker cat. 3A wordt deze verruiming opgenomen.

Vrijstelling Hoogwerker

Kandidaten met IPAF-certificaat Hoogwerker (categorie 1B, 3A en 3B) krijgen vrijstelling voor de betreffende SOG-P-diploma’s “Werken met een hoogwerker”. Voorafgaand aan dit besluit is een onderzoek verricht door het secretariaat en de technisch...

Pilot herhalingsopleiding ABvL/VVL-H

De SOG-kwalificaties VVL-H, BVL en ABvL zijn in oktober 2016, respectievelijk oktober 2018 ingevoerd. De geldigheid van het diploma is 5 jaar. Dit betekent dat de eerste lichting in oktober 2021 voor de herhalingsdiplomering op zal gaan. Om de hercertificering meer...

Bereikbaarheid rond de feestdagen april – mei

Rond de feestdagen zijn wij beperkt bereikbaar. Wij zijn niet aanwezig en niet bereikbaar op: Maandag 26 april Dinsdag 27 april (Koningsdag) Vrijdag 14 mei Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) Vrijdag 14 mei Maandag 24 mei 2021 (Tweede...