Examineren in coronatijd

Op deze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen rondom examinering in het VCA- en SOG-stelsel in verband met het coronavirus.

Meer informatie is ook te vinden op de nieuwspagina van de SSVV.


Verlenging lockdown

Inmiddels is via diverse nieuwsbronnen al bekendgemaakt dat het kabinet de lockdown waarschijnlijk met drie weken verlengt.
Voor nadere berichtgeving wachten wij de corona-persconferentie af die vanavond plaatsvindt.

Update coronamaatregelen SSVV 15-12-2020

Het kabinet heeft op 14 december 2020 een lockdown afgekondigd om nieuwe coronabesmettingen te voorkomen.
Op basis hiervan heeft SSVV het eigen coronabeleid aangepast.

Informatie staat op de website van SSVV:
https://www.vca.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus

Invoering mondkapjesplicht tijdens VCA- en SOG-examinering

In navolging van de landelijke regelgeving komen we met een breed gedragen invoering van de mondkapjesplicht.
VCA Infra, Gebruikersgroep VCA en de stichting Examenkamer komen gezamenlijk tot de volgende formulering voor deze mondkapjesplicht. SSVV steunt deze, door de partners gezamenlijk voorgestelde, koers. Het volgende zal worden opgenomen als aanvulling in de actuele versie van het ‘’Handboek examinering’’:

 

 1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit.
 2. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondkapje ligt bij het examencentrum. Het is toegestaan dat zowel het examencentrum, opleider, of welke partij dan ook het mondkapje verstrekt. Kandidaten mogen hun eigen mondkapje ook gebruiken.
 4. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun (CBT-)examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen;
 5. Ook voor SOG-theorie- en praktijkexamens geldt dezelfde mondkapjesplicht;
 6. Uitgezonderd van de mondkapjesplicht zijn de volgende examens:
  • SOG-praktijkexamens met maximaal 1 kandidaat in de examenruimte. Hierbij geldt dat er altijd ruime afstand blijft tussen kandidaat en examinator;
  • SOG-praktijkexamen Aanslaan en begeleiden van lasten
  • SOG-praktijkexamen Hoogwerker
  • SOG-praktijkexamen Vorkheftruck
  • SOG-praktijkexamen Adembescherming
  • SOG-praktijkexamen Verreiker
  • Bij alle bovenstaande titels geldt wel dat het mondkapje gedragen dient te worden tot en met de start van het fysieke praktijkexamen. Het is toegestaan om bij deze uitzonderingen alsnog een mondkapje te dragen.
 7. Deze regel geldt ook voor de examenfunctionaris van het examen en de eventueel aanwezige toezichthouder.
 8. Deze mondkapjesplicht treedt per direct en voor onbepaalde tijd in werking.

Maatregelen coronavirus

Het kabinet heeft op 23 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
Het kabinet heeft op 31 maart besloten deze maatregelen te verlengen tot en met 28 april.

Op basis van deze maatregelen heeft de SSVV haar eigen maatregelen aangescherpt.

Met deze notitie informeren we u hierover.