Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien op de website sprake is van enige uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is dus niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de website met de grootste zorg wordt samengesteld en VCA Infra streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie, kan VCA Infra geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en volledig is en/of blijft.

Gebruikers van de informatie en of de documenten op de website van VCA Infra kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Hoewel VCA Infra ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan VCA Infra dat niet garanderen. De website van VCA Infra kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

VCA Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door VCA Infra op de website gepubliceerde informatie. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van VCA Infra wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Privacy

Op deze site gebruiken we cookies om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Met deze gegevens kunnen we, met gebruik van Google Analytics, de kwaliteit van onze site controleren en verbeteren.

Stichting eX:plain vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In ons privacystatement staat hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaan met uw privacy.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving