Dispensatieregeling geldigheid rijbewijzen

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de dispensatieregeling vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot de geldigheid van rijbewijzen.

De termijn voor deze dispensatie was tot 1 juni 2020, maar wordt nu verlengd tot 1 september 2020.

In de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en het CBR staat vermeld dat de dispensatie geldt voor alle EU-rijbewijzen. Ik wijs u er op dat buitenlandse rijbewijzen niet tot de geldige identiteitsbewijzen behoren voor wat betreft de VCA en SOG examinering. Voor de VCA en SOG examinering houdt dit in dat de dispensatie alléén geldt voor (verlopen) rijbewijzen, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.

Voorbeeld, een kandidaat mag zich bij het examen identificeren met een Nederlands rijbewijs dat is/zal verlopen in de periode 1 maart – 1 september. Indien de kandidaat géén rijbewijs kan overleggen of een rijbewijs heeft uit een ander land, dan biedt de regelgeving voldoende alternatieve manieren voor identificatie.

Tenzij de Rijksoverheid de periode opnieuw verlengt, zal per 1 september 2020 de regelgeving in het handboek weer van kracht zijn.

Zie ook:
https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/europese-commissie-alle-rijbewijzen-zeven-maanden-langer-geldig.htm

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving