Doorontwikkeling BVL/VVL-H

Naar aanleiding van incidenten in de industrie is in oktober 2016 de “oude” kwalificatie “Verplaatsen van lasten” vervangen door “Verplaatsen van lasten met Handhijsgereedschappen (VVL-H) en Begeleiden van Lasten (BVL).”

Met de invoering van de kwalificaties BVL en VVL-H ontstond er een over-kwalificatie voor bepaalde repeterende hijstaken zoals: aanslaan van lasten zonder handhijsgereedschap met bijvoorbeeld een hal- of portaalkraan, laden en lossen van lasten met een autolaadkraan, hijsen van big bags in procesinstallaties. De ervaringen en reacties na de introductie van deze beide kwalificaties hebben er toe geleid om samen met de VVT te onderzoeken hoe de BVL kwalificatie voor een bredere doelgroep geschikt gemaakt kon worden. Nadat eerste voorstellen zijn voorgelegd aan de betreffende waarborgcommissie en aan de Werkgroep arbeidsveiligheid van de VNCI zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • In juli heeft een werkgroep vanuit de verschillende geledingen van de waarborgcommissie voorstellen uitgewerkt voor de gewenste inhoud van het praktijkexamen Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABvL).
  • In september zijn de voorstellen toegelicht aan een aantal bij de VOMI aangesloten bedrijven. De wens van de aanwezige aannemers was om ook de mogelijkheid van een combi (VVL-H met ABvL) uit te werken.
  • Half september heeft een vertegenwoordiging van bovengenoemde werkgroep een voorstel voor een combi examen uitgewerkt.

 Planning

  • De combi opleiding wordt voorgelegd aan de werkgroep en vervolgens aan de betrokken stakeholders.
  • De examendocumenten zullen zodra deze zijn vastgesteld door de WBC worden gepubliceerd op de website.
  • De hierboven beschreven stappen zijn ingelast om zeker te stellen dat de voorgenomen wijzigingen leiden tot verbetering voor zoveel mogelijk doelgroepen. De plandatum invoering is hierdoor helaas verschoven van 1 december 2017 tot 1 maart 2018.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving