Erkende opleidingscentra SOG

In het eerste kwartaal van 2016 heeft SSVV besloten om de kwaliteit van de SOG-opleiders te borgen middels het verstrekken van een erkenning als Opleidingscentrum SOG. Deze erkenning kan een opleider verkrijgen nadat voldaan is aan diverse criteria die worden gecontroleerd door inzet van een jaarlijkse audit.

Het doorvoeren van deze erkenningen zal gefaseerd gebeuren, op basis van de diverse SOG-kwalificaties.
De eerste kwalificatie waarvoor een opleider, per 1 januari 2017, erkend moet zijn is de kwalificatie Gasmeten. Hiervoor zijn reeds Opleidingscentra SOG erkend, welke te vinden zijn op de VCA Infra site.

Op dit moment worden opleiders bezocht voor een erkenning BVL/VVL-H. Zodra deze erkenningen zijn afgerond zullen wij u hierover berichten.
Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om een SOG-diploma Gasmeten te behalen bij een opleider die niet als Opleidingscentrum SOG erkend is.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving