Aanvragen erkenning als examencentrum

 

Toetredingseisen Erkenning Examenbureau VCA

Om voor erkenning als Examencentrum VCA in aanmerking te komen, dient de onderneming minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Klik hier voor de voorwaarden

 

Proces

 • De aanvraag voor erkenning dient voor 1 april bij VCA Infra ingediend te worden om in aanmerking te komen voor beoordeling tot erkenning in het volgende kalenderjaar. Het aanvragen van erkenning kan alleen via het aanvraagformulier.
 • Onvolledig ingevulde of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Een eerste beoordeling van de aanvraag a.d.h.v. de hierboven beschreven voorwaarden zal, door zowel VCA Infra als de Examenkamer, plaatsvinden binnen 6 weken na het verstrijken van de uiterste inzenddatum. Nadat SSVV een oordeel heeft geveld, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • In het daaropvolgende laatste kwartaal van het kalenderjaar waarin de aanmelding plaatsvindt, zal een uitgebreide initiële audit uitgevoerd worden a.d.h.v. het dan actuele Handboek VCA Infra. Het beoordelen van een professionele examinering in een door u verzorgd examentraject is onderdeel van de initiële audit.
 • Voor de kosten voor de beoordeling verwijzen wij u naar de website www.vcainfra.nl. Deze auditkosten dienen vooraf betaald te worden en zijn niet terugvorderbaar.
 • Kosten van eventuele herbeoordelingen zijn niet in het tarief meegenomen.
 • De bekostiging van de beoordeling staat volledig los van het eindoordeel of uw organisatie voor erkenning in aanmerking komt.

 

Kosten

 • Kosten voor toetreding tot het VCA-examenstelsel (Toetreding fee) : € 10.000,-

Bestaande uit:

 • Begeleidingsuren tijdens erkenningstraject;
 • Initiële audit;
 • Onafhankelijk toezicht als onderdeel van erkenning;
 • Beperkt aantal begeleidingsuren na erkenning (Secretarieel, ICT, Regelgeving en Compliance);
 • Basistarief examencentra (eerste jaar);
 • Herhalingsaudit in eerste jaar van erkenning;
 • Vergoeding voor toetreding tot een zorgvuldig opgezet en goedlopend examenstelsel.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving