Aanvragen erkenning als Examencentrum

Aanvragen van erkenning als Examencentrum VCA of Examencentrum SOG

Om voor erkenning als Examencentrum VCA of Examencentrum SOG in aanmerking te komen dient de onderneming minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • is op moment van aanvraag ISO 9001 gecertificeerd door een RVA geaccrediteerde certificatie instelling;
  • heeft aantoonbare ervaring op het gebied van examineren;
  • beschikt over CBT-locaties geschikt voor veilige CBT-afname conform de richtlijnen;
  • is niet direct of indirect betrokken bij of oefent zeggenschap uit over een andere onderneming indien deze onderneming, opleidingen en/of daaraan gerelateerde producten voor de VCA-kwalificaties verzorgt;
  • voldoet aan de overige voorwaarden zoals opgenomen in het Handboek VCA Infra (handboek is op te vragen via info@vcainfra.nl).

De kosten voor de initiële audit bedragen als volgt:

Initiële erkenning als Examencentrum VCA: € 2.500,00 excl. btw.
Initiële erkenning als Examencentrum SOG: € 2.500,00 excl. btw (incl. 1 kwalificatie), meerprijs per kwalificatie: € 250,00 excl. btw

De aanvraag voor erkenning dient voor 1 april bij VCA Infra ingediend te worden om in aanmerking te komen voor erkenning in het het volgende kalenderjaar. Het aanvragen van erkenning kan alleen via het aanvraagformulier.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving