Handboek examinering VCA en SOG

In het Handboek VCA Infra voor Examencentra VCA en Examencentra SOG is beschreven waar examencentra aan moeten voldoen om erkend te worden en te blijven als Examencentrum VCA of Examencentrum SOG.

Aanvulling regelgeving

Hieronder vindt u aanvullingen/wijzigingen/toelichting op de regelgeving voor Examencentra VCA en Examencentra SRTV.

Registratie VCA equivalenten in CDR (25 maart 2016)

Het B-VCA diploma geldt als ingangseis voor SOG examens. Aan deze ingangseis kan ook worden voldaan als kandidaten een B-VCA Equivalent kunnen overleggen.

Als equivalenten worden goedgekeurd:

  • Belgisch basisvaardigheidsdiploma
  • Duits basisvaardigheidsdiploma (Alleen SCC-certificaten gebaseerd op document 017 of 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo, uitgezonderd TUV Nord SCC certificaten uitgegeven in de periode 26-8-2008 en 31-01-2009 met uitgifteplaats Den Haag)
  • HVK (Hogere veiligheidskunde) diploma
  • MVK (Middelbare veiligheidskunde) diploma
  • MIST (Minimum Industry Safety Training) certificaat

Tot op heden was het niet mogelijk SOG diploma’s van personen, die in het bezit zijn van een erkend equivalent, op te nemen in het CDR. Inmiddels is het CDR hierop aangepast en is deze registratie wel mogelijk.

Na invoering van naam en geboortedatum verschijnt het behaalde SOG diploma, het onderliggende equivalente VCA diploma is niet zichtbaar, aangezien we geen ‘schijnregister’ voor deze equivalenten  willen opbouwen.

De check op geldigheid van het equivalent en invoeren in het CDR ligt bij VCA Infra.

Procedure is als volgt:

  • Examenbureau mailt scan van het VCA equivalent naar info@vcainfra.nl
  • VCA Infra checkt de geldigheid van het equivalent en voert (indien akkoord) de gegevens in het CDR
  • VCA Infra mailt het diplomanummer naar het examenbureau
  • Examenbureau meldt examen aan in VRA2 en voert het diplomanummer in bij kandidaat

SOG diploma’s van personen in bezit van een VCA equivalent, behaald na 1 januari 2015 en dus nog niet geregistreerd in het CDR kunnen alsnog aangemeld worden volgens bovenstaande procedure. Om het diplomanummer in te kunnen laten voeren door het examenbureau, zal VCA Infra het examenevenement opnieuw openen. Na invoering van het diplomanummer dient het examenbureau het evenement opnieuw akkoord te verklaren.

 

Bijlage Instructie invullen diploma zonder echtheidskenmerken 
Het VCA diploma is aangepast en heeft geen echtheidskenmerken meer. De instructie voor het invullen van de nieuwe versie van het diploma is hier te vinden.

 

SOG praktijkexamen anderstalig (14 december 2015)
Het praktijkexamen mag in een niet Nederlandse taal worden afgenomen als de examinator en de kandidaat met elkaar kunnen communiceren. De praktijkopdracht die mogelijk op papier wordt gegeven mag vertaald worden. Het is toegestaan een beëdigd tolk in te zetten.

 

VCA Examens buitenland (16 februari 2012)
Bij VCA Infra is de vraag binnengekomen of de regelgeving voor het toezicht in het buitenland ook van toepassing is voor examens op Curaçao, omdat Curaçao een land is binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Na overleg met de SSVV is besloten dat de overzeese Nederlandse gebieden onder de regelgeving van het toezicht in het buitenland valt. Voor deze gebieden geldt dus ook een aanvraagtermijn van vier weken, 100% toezicht en de kosten van het toezicht worden doorberekend aan het Examencentrum VCA.

Doventolk
Zie onze veelgestelde vragen

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving