Aanvulling regelgeving

Hieronder vindt u aanvullingen/wijzigingen/toelichting op de regelgeving voor Examencentra VCA en Examencentra SRTV.

Percentages CBT 2016 en 2017:

 • 2016: VCA 75% en SOG 50% CBT over totaal aantal kandidaten
 • vanaf 1 september 2017: 100% CBT

Aanvullingen/wijzigingen Handboek VCA Infra 2016 versie 2.0

 • Per 18 oktober is B-VCA voorlees in de talen Engels en Portugees alleen via CBT beschikbaar.
 • Richtlijn CBT ruimte gecommuniceerd op 1 juli 2016. Om de examencentra de gelegenheid te geven om daar waar nodig aanpassingen door te voeren zullen we tot 1 oktober 2016 bij het niet voldoen aan deze richtlijnen geen categorie toekennen. Uiteraard wordt er wel vanuit het toezicht indien van toepassing de rapportage opgesteld met daarin de waarnemingen/constateringen en wordt het examencentrum ook hierop aangesproken.
 • Duur voorleesexamen CBT is vanaf 26 juli 2016 75 minuten i.p.v. 90 minuten.
 • Per 26 juli is B-VCA voorlees in de talen Pools en Turks alleen via CBT beschikbaar. (19 mei 2016)
 • Met ingang van heden komt de kwalificatiecode op het SOG-diploma te vervallen. De code wordt ook niet meer vermeld in de SOG-documenten. (19 mei 2016)
 • Inzet noodexamen: Het noodexamen is alleen bedoeld als noodoplossing bij technische omstandigheden die niet door de examenleider of door VCA Infra kunnen worden opgelost. Het noodexamen mag dan ook niet ingezet worden als er fouten zijn gemaakt in de aanmelding of als er onverhoopt op de examenlocatie geen computers/laptops/tablets beschikbaar zijn. In dergelijke situaties kan het examen niet doorgaan en wordt het examen ongeldig verklaard. In het geval van technische storingen tijdens kantooruren dan altijd bellen met VCA Infra, zodat er mogelijk een oplossing geboden kan worden. (25 maart 2016)
 • Standaard tarief examen buiten Benelux, maar binnen Europa: Voor examens die buiten de Benelux, maar binnen Europa worden afgenomen is het standaard tarief van € 325,00 van toepassing. Dit tarief wordt berekend per evenementcode. Met ingang van 1 januari jl. is het toegestaan om tot uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand een examenevenement(code) toe te voegen als dit examen op dezelfde dag, tijd en locatie wordt afgenomen. Voor deze aanvulling wordt het standaard tarief niet in rekening gebracht, tenzij er gebruik wordt gemaakt van meerdere examenafname ruimtes. (25 maart 2016)

 

Registratie VCA equivalenten in CDR (25 maart 2016)

Per 1 januari 2015 geldt het B-VCA diploma als ingangseis voor SOG examens. Aan deze ingangseis kan ook worden voldaan als kandidaten een B-VCA Equivalent kunnen overleggen.

Als equivalenten worden goedgekeurd:

 • Belgisch basisvaardigheidsdiploma
 • Duits basisvaardigheidsdiploma (Alleen SCC-certificaten gebaseerd op document 017 of 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo, uitgezonderd TUV Nord SCC certificaten uitgegeven in de periode 26-8-2008 en 31-01-2009 met uitgifteplaats Den Haag)
 • HVK (Hogere veiligheidskunde) diploma
 • MVK (Middelbare veiligheidskunde) diploma
 • MIST (Minimum Industry Safety Training) certificaat

Tot op heden was het niet mogelijk SOG diploma’s van personen, die in het bezit zijn van een erkend equivalent, op te nemen in het CDR. Inmiddels is het CDR hierop aangepast en is deze registratie wel mogelijk.

Na invoering van naam en geboortedatum verschijnt het behaalde SOG diploma, het onderliggende equivalente VCA diploma is niet zichtbaar, aangezien we geen ‘schijnregister’ voor deze equivalenten  willen opbouwen.

De check op geldigheid van het equivalent en invoeren in het CDR ligt bij VCA Infra.

Procedure is als volgt:

 • Examenbureau mailt scan van het VCA equivalent naar info@vcainfra.nl
 • VCA Infra checkt de geldigheid van het equivalent en voert (indien akkoord) de gegevens in het CDR
 • VCA Infra mailt het diplomanummer naar het examenbureau
 • Examenbureau meldt examen aan in VRA2 en voert het diplomanummer in bij kandidaat

SOG diploma’s van personen in bezit van een VCA equivalent, behaald na 1 januari 2015 en dus nog niet geregistreerd in het CDR kunnen alsnog aangemeld worden volgens bovenstaande procedure. Om het diplomanummer in te kunnen laten voeren door het examenbureau, zal VCA Infra het examenevenement opnieuw openen. Na invoering van het diplomanummer dient het examenbureau het evenement opnieuw akkoord te verklaren.

 

Bijlage Instructie invullen diploma zonder echtheidskenmerken 
Het VCA diploma is aangepast en heeft geen echtheidskenmerken meer. De instructie voor het invullen van de nieuwe versie van het diploma is hier te vinden.

 

SOG praktijkexamen anderstalig (14 december 2015)
Het praktijkexamen mag in een niet Nederlandse taal worden afgenomen als de examinator en de kandidaat met elkaar kunnen communiceren. De praktijkopdracht die mogelijk op papier wordt gegeven mag vertaald worden. Het is toegestaan een beëdigd tolk in te zetten.

 

VCA Examens buitenland (16 februari 2012) Bij VCA Infra is de vraag binnengekomen of de regelgeving voor het toezicht in het buitenland ook van toepassing is voor examens op Curaçao, omdat Curaçao een land is binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Na overleg met de SSVV is besloten dat de overzeese Nederlandse gebieden onder de regelgeving van het toezicht in het buitenland valt. Voor deze gebieden geldt dus ook een aanvraagtermijn van vier weken, 100% toezicht en de kosten van het toezicht worden doorberekend aan het Examencentrum VCA.

Doventolk
Zie onze veelgestelde vragen

Examenafname in België door Nederlands Examencentrum VCA (oktober 2010)
Het komt wel eens voor dat een Nederlands Examencentrum in België het VCA-examen afneemt. In dit geval moet het Examencentrum VCA de kandidaten op de hoogte stellen van het feit dat zij geëxamineerd worden met een Nederlands VCA-examen (dus volgens de Nederlandse wetgeving) en dat zij bij voldoende resultaat worden opgenomen in het Nederlandse Centraal Diploma Register VCA.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving