Aanmelding

Een kandidaat-examinator kan zich aanmelden via het examencentrum die de examinator in VRA aanmeldt.

Toelichting

In het Handboek VCA Infra wordt verwezen naar de bestaande autorisatieprocedure inclusief centrale examinatortoets voor zover beschikbaar (zie punt 8.2.3). Deze autorisatieprocedure is een van de eisen waaraan een geregistreerd examinator moet voldoen.

Herkansingen

Sinds 4 december 2017 is de herkansingsregel voor de centrale examinatorentoetsen: Een kandidaat (examinator) mag 3 x onbeperkt aan het examen deelnemen, daarna moet er tenminste drie maanden tussen de laatste examendatum en een nieuwe examendatum in zitten.

Toetsmatrijzen centrale examens examinatoren

ABvL-VVL-H
Hoogwerker


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving