Gasmeten theorie-examen

In mei hebben we u bericht dat de vragen over de chemiekaart geïntegreerd worden in het theorie-examen. Mede door deze wijziging zijn er nog een aantal andere veranderingen in de toetsmatrijs doorgevoerd:

  • Het onderdeel chemiekaart is opgenomen onder onderwerp 1.
  • De wettelijke bepalingen zijn strakker gedefinieerd.
  • Algemene veiligheid is ingevuld vanuit ‘hoe benader ik een object’.
  • Bij het onderdeel Vaktechniek zijn minimale handelingen gedefinieerd.
  • De verschillende sensoren zijn benoemd a.d.h.v. afzonderlijke toetstermen voor werking, mogelijkheden en beperkingen.
  • Bij PD sensor is ook het principe van rf (response factoren) en het er mee kunnen rekenen opgenomen.
  • De toetsterm inzetgebieden van gasdetectieapparatuur is uitgebreid van alleen personal monitor naar vrijgavemetingen en areamonitor.

In totaal komt het theorie-examen daarmee op 42 vragen uit (inclusief de 8 vragen over de chemiekaart). De cesuur blijft op 70%.Opleidingsduur afhankelijk van doelgroep:

Er wordt een minimale opleidingsduur voorgeschreven die afhankelijk is van de doelgroep. We onderscheiden ‘Medewerkers met een gerichte vakopleiding zoals VAPRO of Laboratoriumschool’ en medewerkers zonder een dergelijke vakopleiding.

De streefdatum om deze wijzigingen door te voeren is 1 maart 2018.  Publicatie van de gewijzigde Toetsmatrijs (theorie-examen) en Specificatieblad worden op 1 december 2017 worden gepubliceerd.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving