Gebruik vrijstellingen SOG-kwalificaties

In januari dit jaar heeft de Waarborgcommissie op de website een overzicht gepubliceerd met ‘Vrijstellingen voor SOG opleidingen’. We ontvangen nu signalen dat opleiders opdrachtgevers adviseren om deze equivalent verklaarde opleidingen of diploma’s in te zetten in plaats van de SOG petrochemie-examens.

De gepubliceerde vrijstellingen gelden voor medewerkers uit een andere branche of ander land. Deze medewerkers hebben onder regie van hun eigen brancheorganisatie of land al een beroepsopleiding gevolgd en daarnaast een aan de SOG-kwalificatie gelijkwaardig diploma behaald. Deze medewerkers worden incidenteel voor de betreffende risicovolle taken in de petrochemie in Nederland ingezet.

De SOG-examens zijn op verzoek van en met medewerking van bedrijven binnen de VNCI, VNPI tot stand gekomen. Met als doel om medewerkers adequaat voor hun taken te kwalificeren en daarmee de kans op ongevallen en schade te verkleinen. De SOG-kwalificaties zijn specifiek op de situatie van de Nederlandse medewerkers in de meest voorkomende branches afgestemd. Wij doen dat samen met de waarborgcommissies. De samenstelling daarvan staat op de site https://www.vcainfra.nl/ssvv-opleidingengids/waarborgcommissie/vcainfra.nl

Wij raden uit oogpunt van veiligheid af dat VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen de (petro)chemie werken de eigen medewerkers de equivalent verklaarde opleidingen van andere brancheorganisaties of opleidingen uit andere landen laten volgen.

Neemt u bij twijfel contact op met uw vertegenwoordiger binnen de waarborgcommissie of met het secretariaat van VCA Infra.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving