Gewijzigde wetgeving rond het gebruik van werkbakken, dit heeft gevolgen voor de VCA opleiding en het examen

Werken met een werkbak of werkplatform

De wetgeving ten aanzien van het heffen van personen in werkbakken is per 1 juli jongstleden gewijzigd.

De gevolgen van de wijziging zijn al van kracht in de praktijk.
Tot vandaag stond er echter nog wel een vraag in het proefexamen die hierop betrekking had. Deze hebben wij inmiddels vervangen door een andere vraag.
Alle examenvragen die betrekking hebben op deze werkwijze hebben wij reeds afgelopen najaar uit de actieve itembank gehaald in afwachting van aanpassing.
De eind- en toetstermen (ETT) worden hier op aangepast. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe ETT jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd in april.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Een werkbak op de heftruck voor het heffen van personen is wettelijk verboden (tenzij het een heftruck werkbak combinatie betreft, die door de fabrikant als zodanig wordt verkocht; dus voorzien is van verklaring van overeenstemming voor de combinatie werktuig+hoogwerkerbak).
  • Een werkbak hangende in een hijskraan is nog slechts onder zeer strikte voorwaarden toegestaan (zie https://www.inspectieszw.nl/melden/werkbakken-en-platformen).

Dit bericht heeft betrekking op de volgende toetstermen:
– 11.05.03.14 vallend onder eindterm B. 04.05.01
– 11.05.03.15 vallend onder eindterm B. 04.05.01


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving