Informatie t.b.v. aanmelding erkenning opleiders kwalificatie Flenzen en Buitenwacht

Opleiders voor de SOG-kwalificaties Flenzen en Buitenwacht/adembescherming kunnen zich aanmelden tot 21 augustus 2017 indien zij geïnteresseerd zijn in erkenning als SOG opleider Flenzen en/of Buitenwacht/onafhankelijke adembescherming. De inwerkingtreding van de overeenkomst is per 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 mogen kandidaten

 • alleen deelnemen aan het examen Flenzen indien zij door een erkende opleider Flenzen zijn opgeleid;
 • alleen deelnemen aan het examen Buitenwacht/onafhankelijke adembescherming indien zij door een erkende opleider Buitenwacht/onafhankelijke adembescherming zijn opgeleid.

 

Aan opleiders die zich voor 21 augustus 2017 aanmelden worden geen kosten berekend voor de inventarisatieronde. Opleiders die zich na 21 augustus 2017 aanmelden voor de inventarisatieronde ontvangen een factuur van € 900,00 excl. btw.

Let op: het inventarisatiegesprek kan alleen plaatsvinden als de opleider klaar is voor de opleiding en ook alle benodigde materialen beschikbaar zijn. U kunt, ter voorbereiding, ook gebruik maken van de op VCA Infra gepubliceerde website documenten ‘interne audit’.

Om toe te werken naar de ingangsdatum van 1 januari 2018 is de volgende planning gemaakt:

 

Inventarisatieronde

 • In de periode 1-9-2017 en 1-11-2017 voert een door SSVV aangewezen auditor een inventarisatiegesprek met de opleiders die klaar zijn voor de opleiding (alle benodigde materialen beschikbaar). Tijdens het gesprek wordt o.a. het volgende geïnventariseerd:
  • Wie geeft de opleiding, wat is de vak ervaring en hoe vaak wordt de opleiding gegeven?
  • Dekt het cursusmateriaal de eindtermen?
  • Is er een veilige omgeving voor de cursisten?
  • Wat is de verhouding minimum opleidingsduur in de SOG gids en het aanbod van de opleider?
  • Hoe wordt de kwaliteit geborgd?
 • Bij de inventarisatieronde zijn er naast de examendocumenten geen concrete criteria voor de opleiders vastgelegd. Alleen bij excessen zal de opleider worden aangesproken.
 • De opleider ontvangt van VCA Infra het rapport n.a.v. het inventarisatiegesprek.
 • De ervaringen vanuit de inventarisatieronde zullen voor de Waarborgcommissies en voor de werkgroep opleidingen (WGO) in een discussienotitie worden verwerkt. Individuele rapporten worden niet verspreid naar de werkgroepen.
 • Het verslag n.a.v. de inventarisatieronde wordt besproken in het Waarborgcommissie overleg van november 2017 besproken. De discussie in dit overleg kan leiden tot besluit over minimum eisen. Communicatie hierover zal na zo spoedig mogelijk na dit overleg plaatsvinden.

 

Kosten

 • Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op kostenschattingen. De werkelijke kosten zijn onder andere afhankelijk van het aantal opleiders dat een erkenning gaat aanvragen, de criteria voor SOG-opleidingen waartoe de waarborgcommissie besluit en de hoeveelheid toezicht die nodig is. SSVV heeft overigens geen winstoogmerk, onderstaande bedragen worden dus bijgesteld indien de daadwerkelijke kosten lager of hoger uitvallen.
 • Aan de eerste inventarisatieronde zijn geen kosten verbonden (voor opleiders die zich voor 21 augustus 2017 hebben aangemeld). Voor opleiders die zich na de sluitingstermijn aanmelden worden de kosten van een initiële audit in rekening gebracht (€ 900,00).

 

De kosten voor het systeem van erkenningen zijn € 7,50  per kandidaat en € 650,00 per jaar per waarborgcommissie waar de opleider kwalificaties uit gebruikt. Indien de opleider lid is van NRTO ontvangt deze 25% korting op het vaste bedrag per jaar (niet op het bedrag per kandidaat). Dit komt omdat enkele elementen in het kader van kwaliteit door het lidmaatschap van NRTO worden geborgd en minder of geen aandacht van de auditor behoeven.

 

Overeenkomst met erkende opleiders

 • Er wordt een overeenkomst aangeboden aan de opleider.
 • De erkende opleiders gaan een overeenkomst aan met VCA Infra.
 • De duur van de eerste overeenkomst is 1 jaar.
 • De erkende opleider wordt vermeld op de website van VCA Infra.
 • Excessen en afwijkingen die tijdens de audits worden gevonden kunnen aanleiding zijn om de erkenning in te trekken.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving