Leden gezocht voor Gebruikersgroep Opleiders

De Gebruikersgroep Opleiders heeft als doelstelling om te werken aan een continue verbetering van de SOG-opleidingen, waarbij een nauwe samenwerking tussen alle erkende SOG-opleiders, VCA Infra en SSVV wordt nagestreefd. De gebruikersgroep vergadert jaarlijks 4 – 5 keer, waarvan tenminste 2 vergaderingen 2 weken voor de WBC vergaderingen.

De beoogde samenstelling is als volgt:

  • De gebruikersgroep bestaat uit vier tot zes personen.
  • Een lid van de gebruikersgroep moet beslissingsbevoegdheid hebben bij de opleider waar hij/zij werkzaam is.
  • Een lid van de gebruikersgroep wordt benoemd voor 3 jaar.
  • Een ingangseis is dat, vanaf 2019, een opleider tenminste 1 jaar een erkende opleider is.

Voor de gebruikersgroep zijn we op zoek naar nieuwe leden Als u hier belangstelling voor hebt, stuur dan voor 1 maart 2018 uw cv met motivatie naar: opleiders@vcainfra.nl.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving