Nieuws VCA Infra

Lesbrieven voor ABvL/VVL-h gepubliceerd

Op deze pagina zijn lesbrieven voor ABvL/VVL-h gepubliceerd. De lesbrieven hebben tot doel de opleider te ondersteunen bij het invullen van zijn lesplan. De zeven lesbrieven zijn opgesteld op initiatief van de waarborgcommissie. Leden van de waarborgcommissie zien in...

Lees meer

Vrijstelling Hoogwerker

Kandidaten met IPAF-certificaat Hoogwerker (categorie 1B, 3A en 3B) krijgen vrijstelling voor de betreffende SOG-P-diploma's "Werken met een hoogwerker". Voorafgaand aan dit besluit is een onderzoek verricht door het secretariaat en de technisch adviseur van de...

Lees meer

Pilot herhalingsopleiding ABvL/VVL-H

De SOG-kwalificaties VVL-H, BVL en ABvL zijn in oktober 2016, respectievelijk oktober 2018 ingevoerd. De geldigheid van het diploma is 5 jaar. Dit betekent dat de eerste lichting in oktober 2021 voor de herhalingsdiplomering op zal gaan. Om de hercertificering meer...

Lees meer

Bereikbaarheid rond de feestdagen april – mei

Rond de feestdagen zijn wij beperkt bereikbaar. Wij zijn niet aanwezig en niet bereikbaar op: Maandag 26 april Dinsdag 27 april (Koningsdag) Vrijdag 14 mei Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) Vrijdag 14 mei Maandag 24 mei 2021 (Tweede...

Lees meer

Beschrijving vraagvormen

Om de kandidaten te ondersteunen in een goede voorbereiding op het examen hebben wij een beschrijving van de huidige vraagvormen op onze website geplaatst. Deze is te vinden op onze website onder "Veelgestelde vragen" bij "Het examen".

Lees meer

Dispensatieregeling geldigheid rijbewijzen

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de dispensatieregeling vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot de geldigheid van rijbewijzen. De geldigheidsduur van rijbewijzen is nu opnieuw verlengd. De geldigheidsduur van alle Nederlandse rijbewijzen die in de periode van...

Lees meer