Onafhankelijke examinering – update

Op 19 december zijn de SOG-examencentra en de VCA-manager bij elkaar gekomen om te praten over het traject van onafhankelijk examineren. In de tabel hieronder staat een overzicht van de acties voor 2018. Meer informatie over onafhankelijke examinering vindt u hier.

Datum Kwalificatie Toelichting
1 maart 2018 Gasmeten De docent mag niet tevens examinator/examenleider zijn voor het examen.  Dit geldt zowel voor het CBT theorie examen als voor het praktijkexamen.
Buitenwacht
Buitenwacht: CVO onderdeel De examinator/examenleider heeft de training CVO gevolgd en is hiervoor geslaagd (deze trainingen zijn gegeven in de periode november-december 2017. In januari/februari is er bij voldoende aanvraag (> 8 cursisten) nog een training mogelijk.
1 juni 2018 Voor alle SOG kwalificaties geldt dat bij de theorie examens op persoonsniveau onafhankelijk wordt geëxamineerd. De docent mag niet tevens examinator/examenleider zijn voor het CBT theorie examen. Tot 1 januari 2019 mag het wel van dezelfde opleidingsorganisatie.
Voor alle SOG kwalificaties geldt dat theorie examens  via CBT worden afgenomen. De papieren examens zijn niet meer beschikbaar. Behalve bij een QMP storing.
Vorkheftruck en Onafhankelijke adembescherming De docent mag niet tevens examinator zijn voor het examen.  Bij Vorkheftruck is aan de Waarborgcommissie verzocht om het mogelijk te maken dat een examinator twee kandidaten examineert.
1 sept. 2018 EVALUATIE Verzamelen gegevens
1 okt. 2018 PLAN VAN AANPAK 2019 Op basis van de verkregen inzichten van 2018 komen tot een uitvoerbaar voorstel voor onafhankelijke examinering in 2019.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving