Onafhankelijke examinering

Op 9 november zijn de SOG examencentra samen met de VCA Manager bij elkaar gekomen om te praten over het traject onafhankelijk examineren. Naar aanleiding van de gevoerde discussie hebben we besloten dat per 1 maart (en niet zoals eerder aangegeven per 1 januari) zowel voor Buitenwacht als voor Gasmeten het onafhankelijk examineren van start gaat. Dit geldt voor alle examens.

Daarnaast is het voornemen om per 1 juli 2018 voor de kwalificaties Vorkheftruck en Onafhankelijke adembescherming onafhankelijke examinering op persoonsniveau door te voeren. Voor de andere kwalificaties komt nog een tijdspad. Op het overleg van 19 december met de SOG examencentra wordt dit verder besproken. Voor de kerst willen wij voor 2018 een duidelijk beeld over het tijdspad naar buiten brengen.

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving