Opleider

SSVV bouwt aan een erkenningsregeling voor opleiders in de branche van de risicovolle taken in de petrochemie (SOG). Deze erkenning betreft onder andere de vakbekwaamheid van docenten, het lesmateriaal, een veilige lesomgeving voor de cursist en het lesplan. In 2017 worden voor de SOG kwalificaties Gasmeten en Verplaatsen van Lasten / Begeleiden van Lasten alleen nog examenkandidaten geaccepteerd van erkende opleiders van de SOG kwalificaties Gasmeten en Verplaatsen van Lasten / Begeleiden van Lasten. Het erkenningstraject voor de kwalificaties Buitenwacht / Onafhankelijke Adembescherming en voor Flenzen is gestart.

Opleiders die praktijkexamens voor het SOG willen afnemen moeten vanaf 1 maart 2018 voldoen aan diverse kwalificaties. Elke examinator moet de training SOG examinatoren hebben gevolgd en op voldoende niveau afgerond. Daarnaast moet een examinator voor de SOG kwalificatie waar hij of zij praktijkexamens wil afnemen de bijbehorende examinatortoets met een voldoende hebben afgerond.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving