Erkenningstraject

Het erkenningstraject bestaat uit drie fasen:

Fase Erkenning Kosten
1.voorbereiding n.v.t. geen
2.kennismakingsaudit  Voorlopige erkenning 950 euro per SOG-waarborgcommissie. Na voorlopige erkenning 7,50 euro per kandidaat.
3.erkenningsaudit,
structurele audit
Erkenning Jaarlijks 650 euro* per SOG Waarborgcommissie en 7,50 euro per kandidaat.

* Er worden maximaal drie WBC erkende kwalificaties in rekening gebracht. Opleiders in meer dan drie erkende kwalificaties betalen dus maximaal 3 x 650 euro per jaar.

Het aanvragen van erkenning kan alleen door het aanvraagformulier te mailen naar opleiders@vcainfra.nl.

In verband met de ontwikkelingen rond SOG petrochemie 2.0 is er nog geen duidelijkheid over de werkwijze in 2022 en het effect hierop voor aanvragen van erkenningen voor 2022. We zullen hierover zo spoedig mogelijk communiceren als er meer bekend is.

Voor meer informatie over het aanvragen van erkenning klik hier.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving