Aanvragen van erkenning als Opleidingscentrum SOG

Om voor erkenning als Opleidingscentrum SOG in aanmerking te komen dient de onderneming minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • heeft aantoonbare ervaring op het gebied van veiligheidsopleidingen
  • is niet direct of indirect betrokken bij of oefent zeggenschap uit over een andere onderneming indien deze onderneming examinering en/of daaraan gerelateerde producten voor de SOG-kwalificaties verzorgt.
  • voldoet aan de overige voorwaarden zoals opgenomen in het VCA Infra Handboek Opleidingscentrum SOG (handboek is op te vragen via opleiders@vcainfra.nl).

De kosten voor de initiële audit bedragen als volgt:

Initiële erkenning als Opleidingscentrum SOG: € 1.300,00 excl. btw (incl. 1 kwalificatie), welke voorafgaand aan de audit moet zijn voldaan.
Per kandidaat is een afdracht verschuldigd van € 7,50.

Per aanvullende kwalificatie volgt een meerprijs.

Het aanvragen van erkenning kan alleen door het aanvraagformulier te mailen naar opleiders@vcainfra.nl. 

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving