Profiel

Sinds 2013 is de VCA Examenbank gesplitst in twee organisaties: VCA Examenbank en VCA Infra. De taken zijn als volgt verdeeld:

  • VCA Examenbank: onderhoud van de eind- en toetstermen en alle itembanken, ondersteuning examencommissie/waarborgcommissies.
  • VCA Infra: contractbeheer met de examencentra, algemeen toezicht, genereren van examens en levering aan afnemers en communicatie. De VCA Examenbank is via VCA Infra te bereiken.

Examenontwikkeling en distributie
De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche/industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu). De VCA Examenbank ontwikkelt de examens voor de drie diploma’s: Basisveiligheid VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en de schriftelijke examens in de C-categorie voor de SSVV Opleidingengids. De kwaliteit van de examens wordt voortdurend door de VCA Examenbank bewaakt. Op aanvraag worden deze examens door VCA Infra gedistribueerd naar de erkende examencentra.

Toezicht op examencentra
VCA Infra houdt ook toezicht op de kwaliteit van de Examencentra VCA en Examencentra SOG. Om in aanmerking te komen voor een erkenning als Examencentrum VCA of Examencentrum SOG moet een onderneming voldoen aan de erkenningscriteria. Een erkenning kan worden ingetrokken als een examencentrum niet voldoet aan de regelgeving.
Bij de erkende examencentra vinden jaarlijkse audits plaats. Daarnaast voert de Stichting Examenkamer onaangekondigd en steekproefsgewijs controlebezoeken uit.

Centrale Examencommissie VCA
Het CCvD-VCA (van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid) is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de in de Centrale Itembank opgenomen items, toetsmatrijzen en examens die moeten leiden tot het diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU en heeft daartoe een Centrale Examencommissie VCA/VCU (CEV) ingesteld.
Download hier het reglement van de CEV (pdf)

Waarborgcommissie SSVV Opleidingengids
De WBC SSVV Opleidingengids heeft tot doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de veiligheidstoetsen die voor de bij de VNCI, VNPI en Deltalinqs aangesloten bedrijven (kortheidshalve te noemen: de Petrochemie) in het kader van risicobeheersing relevant zijn en daarom zijn opgenomen in de SSVV Opleidingengids. De WBC SSVV Opleidingengids borgt dat de theorie‐ en praktijkexamens van de erkende Examencentra SOG voldoen aan de in de SSVV Opleidingengids door VNCI en VNPI gespecificeerde toetstermen en toetsmatrijzen.

Jaarverslag VCA Examenbank

Jaarverslag VCA Infra

Meer informatie
Voor meer informatie over VGM Checklist Aannemers kijk op www.vca.nl

 

Klacht of bezwaar

  • Heeft u een klacht, neem contact met ons op via info@vcainfra.nl.
  • U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het examencentrum waar u examen heeft gedaan. Dit doet u binnen 6 weken nadat u de uitslag heeft gekregen. Het examencentrum stuurt het bezwaarschrift door naar VCA Infra. De inhoudelijke beoordeling van het bezwaar wordt gedaan door de examencommissie (CEV) of de waarborgcommissie (WBC). VCA Infra stuurt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift het besluit door naar het examencentrum. De examenkosten van een kandidaat die tijdens de bezwaarprocedure opnieuw examen doet, worden niet vergoed door VCA Infra, ook niet als het bezwaar wordt goedgekeurd.

 

Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten van VCA Infra zijn de algemene voorwaarden van eX:plain van toepassing. De meest recente versie staan in de footer van de website.

KvK: 41189888
BTW nr.: NL 8048.47.058.B01


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving