Pilot herhalingsopleiding ABvL/VVL-H

De SOG-kwalificaties VVL-H, BVL en ABvL zijn in oktober 2016, respectievelijk oktober 2018 ingevoerd. De geldigheid van het diploma is 5 jaar. Dit betekent dat de eerste lichting in oktober 2021 voor de herhalingsdiplomering op zal gaan. Om de hercertificering meer tegemoet te laten komen aan de wensen van de deelnemers en meer praktijkgericht te maken, heeft een werkgroep van de waarborgcommissie VVL een voorstel voor de herhalingsopleiding uitgewerkt.

Op 19 februari zijn de voorstellen tijdens een presentatie toegelicht aan de diverse stakeholders. De (examen)documenten zijn op verzoek toegestuurd. Omdat er geen opmerkingen of aanvullingen op de documenten zijn ontvangen, zijn deze onlangs ‘voorlopig’ (in afwachting van de resultaten van de pilot), door de waarborgcommissie vastgesteld.

Op 21 mei organiseert de waarborgcommissie een pilot voor de herhalingsopleiding van ABvL en VVL-H. Doel van deze pilot is te ervaren of de planning zoals die is opgezet en is opgenomen in de uitvoeringsvoorschriften voor de herhalingsopleiding ook realiseerbaar is. De partijen die materialen hebben toegezegd, krijgen de kostprijs daarvoor vergoed door SSVV. De personen die zich beschikbaar stellen voor deze pilot doen dit onbezoldigd. Deelname aan de pilot is daarom kosteloos.

De commissie nodigt docenten/examinatoren van beide kwalificaties uit om als deelnemer aan deze pilot mee te doen. Opleiders, examencentra en de vertegenwoordigende organisaties NRTO en Gebruikersgroepen opleiders en examencentra SOG ontvangen hiervoor separaat een uitnodiging. Aanmelden kan nog tot 7 mei. De resultaten van deze pilot zullen met alle opleiders en examencentra worden gedeeld.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving