Pilot project “Bijzondere doelgroepen”

Het eerste mondelinge examen is afgenomen als pilot bij een groep statushouders.
Een groep van 15 (Arabische) kandidaten heeft een opleidingstraject gevolgd (in het Nederlands!) waarbij VCA-lesstof is verwerkt in een vakopleiding. Daarbij hebben de kandidaten ook ervaring opgedaan op de werkvloer.
Aan het eind van dit traject hebben de kandidaten in het Nederlands hun B-VCA(CBT)-examen gemaakt. Van deze 15 kwamen 6, in het kader van de pilot, in aanmerking voor een mondeling examen.
Deze pilot wordt zorgvuldig geëvalueerd en op basis daarvan zal de verdere besluitvorming plaatsvinden. In de komende periode zijn er nog andere pilots en dit zal natuurlijk ook nieuwe informatie en inzichten opleveren.
Tot nog toe is CBT de enige reguliere mogelijkheid, maar zoals u kunt lezen worden ook andere mogelijkheden in opdracht van SSVV verkend.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving