SOG-Examens

Een overzicht van alle SSVV-kwalificaties is opgenomen in de SSVV Opleidingengids. Binnen de petrochemie zijn er de 16 SOG-kwalificaties waarvoor wij de verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van examendocumenten. De examendocumenten zijn per kwalificatie gerangschikt.

Er zijn vijf Waarborgcommissies binnen het SSVV stelsel waar de inhoudelijke besluitvorming plaatsvindt: WBC Flenzen, WBC Mobiele werktuigen, WBC gasmeten, WBC Buitenwacht/Onafhankelijke adembescherming en WBC Verplaatsen van lasten. U kunt uw vragen en opmerkingen aan de waarborgcommissie versturen via info@vcainfra.nl onder vermelding van: SOG-waarborgcommissie.

 

Vergelijkingsinstrument SOG-Kwalificaties

Bedrijven maken regelmatig gebruik van opgeleide buitenlandse werknemers/uitzendkrachten. Wanneer een bedrijf positieve ervaringen heeft met medewerkers die in het land van herkomst een vakopleiding hebben gevolgd, kan de opdrachtgever met behulp van een vergelijkingsinstrument de beide opleidingen naast elkaar leggen en het ingevulde instrument voor advies aan de waarborgcommissie (WBC) voorleggen.

De WBC kan dan adviseren om de buitenlandse opleiding gelijkwaardig te verklaren aan de SOG opleiding. Bij een positief besluit wordt de gelijkwaardigheid vermeld in het centrale overzicht ‘Overzicht vrijstellingen SOG’.  HetVergelijkingsinstrument SOG-kwalificatie is ook vertaald in Engels en Duits. Een verdere toelichting is te vinden op het formulier.

Vergelijkingsinstrument SOG-kwalificatie:


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving