SSVV ontwikkelt erkenningsregeling voor VCA examens en SOG opleidingsinstituten

SSVV heeft in samenwerking met de VCA Examenbank, VOI en de NRTO een erkenningsregeling ontwikkeld die het mogelijk maakt om bij commerciële opleidingsinstituten, onder verantwoordelijkheid van een erkend Examencentrum VCA en onder strikte voorwaarden weer VCA examens af te nemen.

In deze regeling staan de betrouwbaarheid van de examens, de kwaliteit en integriteit van de opleider centraal. Deze erkenningsregeling biedt een oplossing voor het verbod dat begin 2011 is ingevoerd. De invoeringsdatum van deze erkenningsregeling is 1 januari 2013.

Begin 2011 is er een verbod ingevoerd dat het examineren bij commerciële opleiders onmogelijk maakte. Als gevolg daarvan zijn SSVV, de VCA Examenbank, VOI en de NRTO op zoek gegaan naar mogelijkheden voor commerciële opleiders om weer examens op de eigen locatie te kunnen laten afnemen door Examencentra VCA.

Er zijn twee erkenningsregelingen opgesteld. De eerste betreft de erkenningsregeling voor opleidingsinstituten waar VCA examens worden afgenomen. Om de betrouwbaarheid van opleidingsinstituten te waarborgen worden alleen de opleidingsinstituten erkend die lid zijn van de NRTO, VOI of een wettelijke erkenning hebben. Om lid te kunnen worden (en blijven) van de NRTO of de VOI moet men voldoen aan de opgestelde gedragscode, en dienen de leveringsvoorwaarden van de aanbieder aangepast te zijn aan de leveringsvoorwaarden van de branche. Daarnaast zijn leden van de NRTO aangesloten bij de stichting de Geschillencommissie Consumentenzaken. Ook VOI kent een geschillenregeling en heeft een waarborgfonds. Het belangrijkste doel van deze regeling is het VCA examineren bij commerciële opleidingsinstituten onder strikte voorwaarden en onder verantwoordelijkheid van een erkend Examencentrum VCA weer mogelijk te maken zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van hun goede, voor integere examinering geschikte faciliteiten die voldoen aan de gestelde eisen.

Een ander doel is om voor de SOG kwalificaties die niet (semi-)onafhankelijk getoetst worden te komen tot gelijke eisen aan opleidingsinstellingen voor de bewaking van de kwaliteit van de opleidingen en de af te nemen toetsen en examens. Deze opleidingsinstellingen kunnen de kandidaten die geslaagd zijn opnemen in het Centraal Diploma register. Dit geldt voor de hieraan deelnemende SSVV branches.

Voor de SOG kwalificaties die wel (semi-)onafhankelijk getoetst worden geldt deze erkenningsregeling voor de borging van geschikte faciliteiten die voldoen aan de gestelde eisen voor zowel theorie als praktijkexamens.

Het besef is gegroeid dat er sprake is van ketenverantwoordelijkheid en dat opleiderinstituten een belangrijke schakel in de kwaliteitsketen van de VCA kwalificaties zijn. Bij het vastleggen van de erkenning zal het opleidingsinstituut ook de pre-ambule van SSVV moeten onderschrijven.

Voor meer informatie over de erkenningsregelingen kunt u contact opnemen met:
SSVV
Willem Wagemakers (070 337 87 57 of Wagemakers@SSVV.nl)

VCA Examenbank
Kees Boonman
Senior adviseur examinering (033 489 29 63 of k.boonman@ECABO.nl)

Wilt u meer weten over de NRTO?
Dan kunt u contact opnemen met Pauline Withagen (030 267 37 78 of pauline@nrto.nl)

Wilt u meer weten over de VOI?
Louis Spaninks (073 627 41 54 of lspaninks@voi.nl)

SSVV
De opleidingen van de SSVV Opleidingengids zijn er voor medewerkers die bepaalde risicovolle taken uitvoeren, zoals gasmeten, het herkennen van asbest of werken met een vorkheftruck. Als u zulk risicovol werk doet, is het belangrijk voor de veiligheid dat u goed opgeleid bent. Werkgevers kunnen alleen hun VCA-certificaat behouden als hun medewerkers voldoen aan de in de SSVV Opleidingengids gestelde opleidingseisen. In de SSVV Opleidingengids staat precies welk certificaat verplicht is voor welke werkzaamheden.

VCA Examenbank
De VCA Examenbank zorgt voor de examinering van de kwalificaties volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). De VCA Examenbank levert toetsmateriaal voor de examens B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en de schriftelijke examens van de SSVV Opleidingengids aan de erkende examencentra.

De NRTO
De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO stelt zich tot doel de kwaliteit van het particulier onderwijs inzichtelijk te maken en te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door de leden te binden aan de gedragscode van de NRTO en de opgestelde leveringsvoorwaarden. (website NRTO)

VOI
De Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT bestaat uit gerenommeerde opleidingsinstituten in de ICT branche. Alleen opleiders die voldoen aan de door de VOI gestelde kwaliteits- en continuïteitseisen kunnen lid worden van de VOI. Jaarlijks worden de leden getoetst of zij nog aan deze eisen voldoen en ontvangen op basis daarvan het stempel ‘VOI erkend’.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving