Terugblik Fraudebijeenkomst april 2018

Op 12 april jl. hield VCA Infra een Fraudebijeenkomst voor examencentra. De bijeenkomst kende een gevarieerd programma met o.a. een terugblik op het jaar 2017, aandacht voor Educational Data Forensics en een tweetal interessante workshops.

Educational Data Forensics
Fraudebestrijding heeft bij VCA Infra een hoge prioriteit. Hiervoor zetten we, sinds 2017, Educational Data Forensics (Xquiry) in. Kees Boonman, onder wiens leiding Xquiry is ontwikkeld, gaf een toelichting op de functie en aanpak van fraude met behulp van Data Forensics. Daarnaast werden de verschillende vormen van fraude besproken.
Sanette van Noord, psychometrisch adviseur voor Xquiry, vertelde over de betrouwbaarheid van de forensics. Als er wordt geconstateerd dat er sprake is van fraude is de betrouwbaarheid hiervan 97%.

Workshops
Tijdens de workshop ‘Dossiers en het proces van aangifte nader bekeken’ werd extra aandacht besteed aan verschillende fraudedossiers in 2017. Daarnaast zijn er een aantal proces-verbalen doorgenomen. Uit de workshop bleek dat men graag meer tijd had gehad om er dieper op in te gaan. De volgende keer zullen er minder dossiers zijn, zal hier meer tijd voor worden ingeruimd en komt er een focus op het proces van aangifte.

Bij de workshop ‘Meersporig fraudebeleid’ zijn de contouren van het fraudebeleid van VCA Infra geschetst. De pijlers hieronder zijn overeind gebleven en zullen ook na deze discussie verder worden verkend met de examencentra (via de Gebruikersgroep VCA Examencentra):

  • Uitbreiding itembank.
  • Beperking standaardtalen (meer talen op aanvraag: dat houdt in grotere doorlooptijd en hogere kosten per kandidaat): ingangsdatum 1 januari 2019.
  • Actieve inzet data forensics.
  • Inzet relevante opsporingsmiddelen. Toelaatbaarheid en mogelijkheden.
  • Examen met 1 kandidaat alleen bij examencentrum.
  • Juridische aanscherping van contracten en handboek.
  • Als men is geslaagd jaren geen deelname meer mogelijk. (tot 1 jaar voor verloop geldigheid diploma?)


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving