Toelichting op QMP-storing zondag en maandag

De QMP-storing van afgelopen zondag en maandag (12 en 13 augustus) had te maken met een firmware update van de firewall bij de hosting-partij van QMP. Deze update verstoorde de zogeheten “load balancer”, die de belasting van alle examenkandidaten over alle webservers verdeelt.

Door een onterecht ontstane kleine wijziging in het MAC-adres zag deze load balancer alle requests van de firewall als niet-valide. Deze niet-valide requests werden weggegooid; er werd daardoor geen reactie meer naar de eindgebruiker gestuurd.

Dat veroorzaakte vervolgens een time-out voor de eindgebruiker; deze kreeg een melding dat de server niet gevonden kon worden.

Ons is toegezegd dat er extra controle uitgevoerd wordt na dergelijke updates, zodat dit zich niet nogmaals zal voordoen.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving