Uitfasering Starre Verreiker voor heffen en hijsen < 10 tm

Genoemde kwalificatie wordt per 1 januari 2022 uit de markt genomen. In de markt blijkt slechts een zeer beperkt aantal starre verreikers met hijsfunctie < 10 tm. in gebruik te zijn. Het merendeel van de starre verreikers voorzien van een hijsfunctie, heeft een lastmoment dat bóven de 10 tm ligt. Voor het hijsen met een verreiker voorzien van hijsfunctie met een lastmoment groter dan of gelijk aan 10 tm, is het wettelijk verplicht dat de bediener in het bezit is van het TCVT W4-07-registraat. Ook in het overzicht kwalificaties bediening/gebruik-hijs- en hefmiddelen SOG  zal voor het bedienen van een starre verreiker met hijsfunctie < 10 tm, het TCVT W4-07-registraat als eis worden vermeld.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving