Veelgestelde vragen Aangepast examen

Is het toegestaan een tolk of een doventolk in te zetten?

Het is niet toegestaan de examens door een tolk te laten voorlezen in een andere taal dan de taal zoals gebruikt in het examen. Een tolk mag wel het inleidende deel van het examen vertalen.

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan een beëdigd doventolk in te zetten:

  • Er is vooraf toestemming gegeven door VCA Infra, waarbij door het examencentrum is aangegeven om welk examen het gaat, welke locatie, aantal kandidaten, aanwezige surveillant(en), aanwezige doventolk.
  • De doventolk die tijdens de voorbereiding voor het examen de kandidaat heeft bijgestaan mag ook tijdens het examen ingezet worden als doventolk.
  • De doventolk dient aangesteld te zijn door het Examencentrum VCA als surveillant en de geheimhouding- en onafhankelijkheidsverklaring te hebben getekend; de doventolk dient tot de bevoegde personen tijdens het examen te behoren
  • Op het protocol moet de aanwezigheid van de doventolk eveneens worden vastgelegd
  • De doventolk dient zich aan de inhoud van het examen te houden. Het is niet toegestaan uitleg te geven over de inhoud van het examen.

N.B. Het al dan niet toestaan van doventolken wordt door de VCA Examenbank van situatie tot situatie bepaald. Het Examencentrum VCA moet dan ook motiveren waarom de doventolk noodzakelijk is.

Wat houdt een voorleesexamen in?
Tijdens het voorleesexamen worden de examenvragen door de computer voorgelezen.

Afkortingen binnen het vakgebied (vakjargon, vakmatige afkortingen) zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. De Centrale Examencommissie VCA is van mening dat een gediplomeerde deze afkorting ook moet kennen.

Andere afkortingen zoals e.e.a. en t.z.t. worden volledig uitgeschreven in de examens. Wilt u meer informatie over het proefexamen klik dan hier.

 

 

Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen door op een knop te klikken. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is, zijn: Litouws en Bulgaars.

Lees de instructie voor Readspeaker

Hierbij een overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker.

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen
Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
Matrix Alles. (De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
Multiple response Alles.
Multiple choice Alles.

Voor VOL en VIL is geen voorleesexamen mogelijk.

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee. Het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving